AktualnośćiGmina Ścinawa

Asfaltują drogę w Krzyżowej (FOTO)

Dobiegają końca prace związane z budową kanalizacji oraz modernizacją wodociągu w Krzyżowej. Wykonawca przystąpił do ostatniego etapu działań, a więc odtwarza drogi gminne we wsi. Wcześniej, na odcinkach na których wykładany jest asfalt, konsorcjum firm, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy przygotowało podbudowę pod warstwę bitumiczną oraz ustawiło krawężniki. Na pozostałych odcinkach nadal przygotowywana jest podbudowa pod nawierzchnię asfaltową.

Wykonawca, by minimalizować zakłócenia komunikacyjne, prowadzi swoje działania na wyznaczanych odcinkach. Prace związane z odtworzeniem drogowej infrastruktury, to ostatnie działania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji we wsi. Niebawem zadanie zostanie ukończone.

Przypominamy, że ramach zadania powstał także fragment wodociągu w drodze krajowej nr 36 oraz ulicy Witosa, część kanalizacji tłocznej na tym obszarze oraz wybudowany zostanie odcinek sieci grawitacyjnej.

Opisywane wyżej działania, tj. budowa kanalizacji wraz z odtwarzaniem, objęte są największym w historii ścinawskiego samorządu projektem inwestycyjnym, na który nasza gmina pozyskała rekordowe dofinansowanie unijne – kwota wsparcia to blisko 87 mln zł! Całe zadanie nosi tytuł „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, umowę na dotację podpisano z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a środki pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko.