AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybory sołtysów: Bez zmian w Jurczu oraz Zaborowie i Grzybowie

Wczoraj wyborów sołtysów i rad sołeckich dokonali mieszkańcy kolejnych miejscowości z gminy Ścinawa. Funkcję przewodniczącej wsi w Jurczu pełniła będzie nadal Krystyna Kietla, przy okazji wyborów mieszkańcy poszerzyli skład rady sołeckiej do 6 reprezentantów. W Zaborowie i Grzybowie obowiązki sołtysa powierzone zostały ponownie Grażynie Wietrzykowskiej, a rada sołecka została poszerzona do 6 reprezentantów.

Skład rady sołeckiej w Jurczu:
1. Aleksandra Śliwińska
2. Jan Hulewicz
3. Danuta Padalec
4. Barbara Ubran
5. Beata Ostrowska
6. Andrzej Chlebek

Skład rady sołeckiej w Zaborowie i Grzybowie:
1. Karol Gambal
2. Jarosław Ciołka
3. Mariusz Szot
4. Grażyna Ptaszyńska
5. Agnieszka Nowicka
6. Mirosław Hawrylczak