AktualnośćiGmina Ścinawa

W porcie zwodowano pomosty (FOTO)

Firma STRABAG Sp. z o. o. kontynuuje prace w ramach budowy przystani miejskiej i nabrzeża Odry w Ścinawie. Z kolei fachowcy z firmy Karos rozpoczęli kolejny ważny dla inwestycji etap, montaż pływających pomostów. Każdy z 4 dostarczonych i zwodowanych już elementów waży 9 ton. Wcześniej na całym odcinku inwestycji (do mostu drogowego) wykonano bagrowanie, czyli czyszczenie naniesionych przez lata w kanale portowym namułów.

Zdecydowano się na pływające pomosty z uwagi na różne stany rzeki. W utrzymujących się na wodzie konstrukcjach wykonano kanały techniczne, którymi będą biegły m.in. sieci: kanalizacyjna oraz elektryczna. Podobne pomosty zostały już wykonane w ramach nowej przystani w Dziewinie.

Całe nabrzeże w Ścinawie nabiera kształtu, widoczny jest jedyny na tym odcinku rzeki i szczególnie wyczekiwany przez wszystkich wodniaków z regionu, slip.

Budowa nabrzeża portowego to duża inwestycja, jej celem jest wykorzystanie położenia naszego miasta nad Odrą, atutu mającego znaczenie dla rozwoju, co zresztą jest zapisane w skonsultowanej z mieszkańcami i przyjętej przez radę miejską Strategii Rozwoju Gminy Ścinawa.

Warto podkreślić, że na cały projekt pozyskano bardzo duże środki zewnętrzne, tj. dotację na poziomie 85 % w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Fundusze przeznaczano łącznie na budowę przystani na Odrze w Ścinawie, Dziewinie, Lubiążu, a także na budowę ścieżek rowerowych, w ramach których kwalifikowana jest m.in. droga dla cyklistów do Prochowic, wykonywana obecnie na terenie sąsiedniej gminy, jako kontynuacja ścinawskiego odcinka. Całe przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy i partnerstwie kilku gmin ze Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita Samorządna”, które pełni rolę lidera, organizacja ta jest ponadto bezpośrednim beneficjentem pozyskanych funduszy unijnych, a nasza gmina ma największy udział w tym wsparciu.

Foto: Przystanek Ścinawa nad Odrą, Mariusz Mostowski, Gmina Ścinawa