AktualnośćiGmina Ścinawa

Ścinawa na 5. miejscu w rankingu Rzeczpospolitej! (FOTO)

Wczoraj w warszawskim Kinie Kultura zorganizowana została specjalna gala podsumowująca XIX odsłonę Rankingu Samorządów, uznawanego za najbardziej prestiżowe i wiarygodne źródło informacji o jednostkach samorządu terytorialnego, dbających o zrównoważony rozwój. W opiniach ekspertów, którzy opierają się o dane z Głównego Urzędu Statystycznego Gmina Ścinawa zajęła w skali kraju wysokie 5. miejsce! Warto podkreślić, że przed rokiem nasz samorząd uplasował się na 23. pozycji. Specjalne wyróżnienie burmistrzowi Krystianowi Kosztyle przekazał przewodniczący niezależnej kapituły konkursowej, były premier RP prof. Jerzy Buzek.

– To ogromne wyróżnienie, kolejny raz doceniona została nasza skuteczność m.in. w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje, które służą mieszkańcom, dbałość o zrównoważony rozwój naszego samorządu, nie tylko samej Ścinawy, ale również terenów wiejskich, które kanalizujemy. Eksperci o najwyższych kompetencjach, po analizie ogólnodostępnych danych i raportów GUS przyznali nam 5. miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce, to dla naszego zespołu kolejny pozytywny bodziec do pracy – podsumował burmistrz Kosztyła.

Od 19 lat redakcja „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co pozwala wyłonić i pokazać te samorządy, które najlepiej dbają o zrównoważony rozwój. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele redakcji czasopisma „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z przyjętą przez kapitułę metodologią, ranking „Rzeczpospolitej” weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej oraz trwałości społecznej.

Pełen ranking gmin miejskich i miejsko-wiejskich:
https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2023/gm_gmw.