AktualnośćiGmina Ścinawa

Uwaga: konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła konkurs pt: „ Rola rolnika by upadku unikał”. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami oraz wzięcia udziału!

KONKURS dla rolników i członków ich rodzin
pt: „ Rola rolnika by upadku unikał”
Od wielu lat toczą się spory jak wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w rolnictwie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu lat prowadzi działania prewencyjne ,które mają na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w gospodarstwach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów „walki” z wypadkami są szkolenia na których omawiane są proste i oczywiste zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń są: pośpiech i stres, nieostrożność ,nieład i nieporządek w obejściu , posługiwanie się maszynami i ciągnikami po spożyciu alkoholu, usuwanie zapchań, czyszczenie, dokonywanie regulacji i sprawdzanie działania maszyn w ruchu, podejmowanie napraw bez posiadania kwalifikacji i oprzyrządowania, brak ochron indywidualnych i właściwych ubrań roboczych . Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 40 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych , co za tym idzie zmniejsza się liczba zgłaszanych wypadków. W roku bieżącym zgłoszone zdarzenia przodowały w czterech grupach wypadkowych tj. upadki osób ( największy odsetek ok. 50% wszystkich zgłoszonych zdarzeń) , pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn; uderzenia, pochwycenia i przygniecenia przez zwierzęta oraz upadki przedmiotów. Przyczyny tych zdarzeń w większości związane były z czynnikiem ludzkim. Jeżeli nie chcemy znaleźć się w którejś z tych grup pamiętajmy ponadczasowe przysłowie: „Przezorny zawsze ubezpieczony”.
W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania i przesłanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych ( imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) na maila polkowice@krus.gov.pl w terminie do 13 listopada 2023r. r. Wśród uczestników konkursu wylosujemy 3 osoby którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez KRUS OR we Wrocławiu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Pytania :
1. Bezpieczna drabina powinna być:
a) wyposażona w zabezpieczenie przed przechyleniem, odchyleniem do tyłu i poślizgiem, u góry – haki zaczepowe, u dołu – zakończenia gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża
b) wykonana z mocnych podłużnic, których odległość jednej od drugiej wynosi minimum 0,3 m z mocnymi szczeblami przymocowanymi do podłużnic w odstępach nie większych niż 0,3 m
c) odpowiedź a i b są prawidłowe
2. Włazy stropowe powinny być zabezpieczone:
a) barierką na wysokości 1,1 m i listwą przypodłogową 0,15 m wysokości
b) barierką o wysokości 0,7 m
c) nie są wymagane żadne zabezpieczenia
3. Przyczyną upadków rolników w gospodarstwach rolnych:
a) są wystające progi w otworach drzwiowych
b) jest śliska i nierówna nawierzchnia obejścia
c) obie odpowiedzi są prawidłowe
4. Środki zabezpieczające podczas prac na wysokości to :
a) uprzęże (szelki bezpieczeństwa)
b) podsystemy łącząco-amortyzujące, punkty zakotwienia
c) obie odpowiedzi prawidłowe
5. Wysokość bezpiecznej barierki schodów mających więcej niż 5 stopni wynosi:
a) 0,7 m
b) 1,1 m
c) 0,5 m

Życzymy powodzenia

Alicja Fic
Specjalista
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Polkowicach