AktualnośćiGmina Ścinawa

Trwa modernizacja szkoły w Tymowej (FOTO, RADIO NEWS)

Zgodnie ze wcześniejszymi deklaracjami z początkiem wakacji rozpoczęła się modernizacja Szkoły Podstawowej w Tymowej. Inwestycję realizuje firma BUDOKOMPLEX Leon Raba z siedzibą w Lubinie, która została wybrana w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym przez gminę. Wartość całego zadania, wynikająca z podpisanej umowy, to kwota blisko 1 mln zł, a dokładnie 841.161,56 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji szkoły podstawowej w Tymowej, zgodnie z dokumentacją opracowaną przez ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś z Lubina. Przedmiotowa dokumentacja powstała w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą gminie usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu. Konkretnie chodzi o zniwelowanie następujących uszkodzeń oraz wad:

  • uszkodzenia tynków elewacji budynku,
  • spękania ściany szczytowej zachodniej segmentu A,
  • niewłaściwe odprowadzenia wód deszczowych z budynku (uszkodzone i pozrywane rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie),
  • niedrożna kanalizacja deszczowa otoczenia budynku,
  • uszkodzone izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych,
  • uszkodzone betonowe opaski przy ścianach budynku,
  • uszkodzona betonowa nawierzchnia placów wokół budynku szkoły,
  • uszkodzone zewnętrzne części kominów i obróbki blacharskie,
  • uszkodzenia i nierówności nawierzchni posadzek na korytarzach (segment A),
  • przecieki stropodachów (segment A, B i C).

– Cieszę się, że cała ta dyskusja na temat stanu technicznego szkoły w Tymowej, którą otwarcie prowadziliśmy z jej społecznością, głównie w minionym roku, doprowadziła do tego, że dzisiaj realizujemy, chyba największy od czasów powstania tej placówki, remont- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Ważne jest, że prowadzone obecnie prace mają zapobiec dalszej degradacji obiektu i są nakierowane na usunięcie wskazanych przez specjalistów nieprawidłowości, dzięki czemu szkoła będzie bezpieczniejsza i bardziej przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, od samego początku o to właśnie nam chodziło- podkreśla Kosztyła.

– Tak się składa, że wybrany do realizacji tego ważnego zadania przedsiębiorca pochodzi właśnie z Tymowej, więc zna miejscową społeczność, dlatego liczymy, że tym bardziej przyłoży się do zleconej przez gminę inwestycji i wykona ją w terminie, czyli do 31 sierpnia br.- dodaje Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

O sprawie informowały również inne media: Remontują szkołę w Tymowej

Foto: PL
Autor: KoK