AktualnośćiPozostałe

DOBRY START i 300 zł dla ucznia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie informuje, że będzie realizatorem programu rządowego “Dobry start”, zasady jego wdrożenia i kryteria określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

Świadczenie w wysokości 300 zł jednorazowo, przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko- bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Od 1 lipca 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” należy składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Ponadto od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie przedmiotowego świadczenia przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ścinawie, ul. Kościuszki 1 (budynek CTiK) w Dziale Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 2, w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – od 7:30 do 15:30, wtorek – od 8:00 do 16:00.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie MGOPS w Ścinawie, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Z uwagi na bardzo dużą liczbę osób uprawnionych do świadczenia „Dobry Start” oraz przyjmowania w tym samym czasie wniosków o świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, co zapewni sprawne załatwienie sprawy bez oczekiwania w kolejkach.