AktualnośćiGmina Ścinawa

Umowa na modernizację SUW Ścinawa oraz hydroforni w Wielowsi podpisana!

Zgodnie z zeszłotygodniową zapowiedzią burmistrz Krystian Kosztyła podpisał dzisiaj umowę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia na przebudowę i rozbudowę ścinawskiej stacji uzdatniania wody, a także na adaptację niewykorzystywanej hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, co umożliwi podawanie z tego ujęcia wody do sieci. Wykonawcę reprezentował prezes spółki Przemysław Tomeczko, a zawarty kontrakt opiewa na kwotę 3,6 mln zł.

– Podpisaliśmy kolejną umowę na bardzo ważną części szerszego zadania, które dotyczy modernizacji ścinawskich wodociągów, chcę przypomnieć, że nasz samorząd pozyskał na przedmiotową inwestycję ponad 8,5 mln zł dotacji z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Zapewnienie ciągłości podawania wody mieszkańcom, która będzie miała odpowiednią jakość, jest dla nas priorytetem – mówi burmistrz Kosztyła.

Zlecone dzisiaj do realizacji zadanie jest bardzo istotne z punktu widzenia jakości oraz ciągłości dostaw wody, szczególnie w obszarze miejscowości Redlice, gdzie podczas upalnych dni i odnotowywanych wówczas bardzo dużych rozbiorów występowały przerwy w zaopatrzeniu z wodociągu sieciowego. Wrocławski FUNAM na zrealizowanie przedmiotu umowy ma termin do 15 miesięcy.