AktualnośćiPozostałe

Przypominamy o naborze do służby przygotowawczej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogowie prowadzi nabór do służby przygotowawczej. Zgłaszać się mogą ochotnicy, którzy dotychczas nie pełnili żadnej z form służby wojskowej i posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoby przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Służba ta może być pełniona również przez inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, lub przeszkolenia wojskowego (np. kobiety). Termin powołania: maj 2019 roku.

Żołnierz, który odbył służbę przygotowawczą może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwa umyślne,
• posiadająca obywatelstwo polskie,
• posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• posiadająca co najmniej 18 lat,
• posiadająca co najmniej wykształcenie gimnazjalne.

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składa się osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Głogowie wraz z dokumentami:
a) świadectwo lub dyplom ukończenia ostatniej szkoły,
b) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, umiejętności, przynależność organizacyjną ( np.: prawo jazdy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, legitymacje członkowskie, itp. )

Czas trwania służby przygotowawczej – do czterech miesięcy, dla kandydatów na szeregowych.

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W GŁOGOWIE
ul. Wojska Polskiego 58
67-200 Głogów
tel.: 261 678 182, 261 678 156
e-mail: wkuglogow.wr@ron.mil.pl
www.glogow.wku.wp.mil.pl