Aktualnośći

Najwięcej wniosków jest o dotacje na piece gazowe!

Dużym zainteresowaniem mieszkańców i właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ścinawa cieszył się, zakończony w minionym tygodniu, pierwszy nabór o dotacje na wymianę tzw. kopciuchów. Dzięki pozyskaniu przez lokalny samorząd unijnego wsparcia, do dyspozycji zainteresowanych jest aż 4.000.000,00 zł! W ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin legnicko-głogowskiego obszaru interwencji” w ścinawskim urzędzie można było składać wnioski o granty na nowe piece. Pierwszy nabór zakończył się w ubiegły piątek, 28 sierpnia. W sumie do gminy wpłynęło 117 wniosków o wsparcie na łączną wartość ponad 1,6 mln zł, większość, tj. 57 dotyczyła instalacji gazowych!

Ze 117 złożonych przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości wniosków 77 dotyczy obszaru miasta, natomiast 40 pozostałych terenów gminy. Wioską najbardziej aktywną, od której wpłynęło najwięcej podań, jest Tymowa, tam 9 potencjalnych beneficjentów stara się o dotację na nowy piec.

Właściciele nieruchomości najczęściej chcą wymieniać źródła ciepła na gazowe, wniosków w tym zakresie wpłynęło 57. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność, są piece na pelet, których w swoich domach chce 29 mieszkańców zainteresowanych dotacją, 19 wniosków dotyczy wsparcia i wymiany „kopciuchów” na pompy ciepła, natomiast 12 ogrzewania elektrycznego.

Obecnie trwa weryfikacja merytoryczna złożonych dokumentów, w kolejnym etapie, już tym kończącym analizy, jest ocena formalna, a później podpisanie umów na przydzielone dofinansowanie. W pierwszym naborze beneficjenci ubiegają się łącznie o 1.626.666,02 zł.

Dzięki pozyskanym przez gminę Ścinawa środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 mieszkańcy mogą otrzymać nawet 70% wsparcie, kwotowo jest to maksymalnie aż 20.000,00 zł!

W przyszłym roku przewiedziano kolejne nabory.

Przypomnijmy, że projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowej 3, działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, poddziałania 3.3.1. OSI, „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI”, typ 3e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.