Aktualnośći

UWAGA! Nowy harmonogram odbioru odpadów!!

W związku z zawarciem z początkiem września nowej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa informujemy, że uległ zmianie dotychczasowy harmonogram.

Wybrane w przeprowadzanym w okresie wakacji postępowaniu przetargowym konsorcjum firm z Lubina, w skład którego wchodzą: EkoPartner Recykling Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczalnia Sp. z o.o. (partner konsorcjum), na mocy zwartej nowej umowy jest odpowiedzialne za wywóz odpadów segregowanych oraz niesegregowanych z naszego terenu. Umowa obowiązuje do końca przyszłego roku.

W związku z powyższym prosimy o sprawdzenie nowych terminów odbioru odpadów.

Aktualny harmonogram publikujemy poniżej:


Harmonogram odbioru – obszar wiejski – odpady ulegające biodegradacji

Odpady niesegregowane gmina

Odpady segregowane gmina

Odpady Ścinawa 1


Odpady Ścinawa 2