AktualnośćiGmina Ścinawa

Odtwarzają już drogi, w kolejnych wsiach rusza budowa kanalizacji (FOTO)

Sukcesywnie kontynuowane są prace związane z największą inwestycją w historii ścinawskiego samorządu, tj. rozbudową kanalizacji w gminie. Wykonawcy, z którymi wcześniej podpisano kontrakty – obecnie umowami na roboty budowlane objętych jest 10 wsi, nie tylko kładą nowe sieci sanitarne, które w perspektywie swoim zasięgiem obejmą wszystkie miejscowości, ale odtwarzają również odcinki dróg. W ciągu wojewódzkiej 292 w Dłużycach płożono już pierwsze warstwy asfaltu, w pasie tej jezdni powstaje także nowy ciąg dla pieszych. Podobnie jest w Zaborowie, gdzie w ramach prac drogowych budowany jest chodnik do tzw. bloku PGR-owskiego, o który od wielu lat wnioskowali mieszkańcy – wszystko dzięki dobrej współpracy Ścinawy z samorządem województwa dolnośląskiego. Odtwarzane są także drogi powiatowe, dzisiaj w Wielowsi finalizowano prace związane z przywróceniem fragmentu powiatówki do stanu sprzed rozbudowy kanalizacji.

Przypominamy, że prace budowlane w ramach szerokiego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa” obejmują aż 14 wsi i aktualnie realizowane są w: Dłużycach, Dziesławiu, Parszowicach, Przychowej, Ręszowie, Sitnie, Wielowsi oraz Zaborowie. Niebawem wykonawcy rozpoczną roboty w Buszkowicach, a także w Dziewinie, gdzie firma dotarła z kolektorem sanitarnym do rogatek miejscowości na drodze gminnej łączącej Dłużyce z Dziewinem. Niedługo ścinawski samorząd ogłosi kolejny przetarg na budowę kanalizacji, następną wsią objętą tym dużym przedsięwzięciem będzie Krzyżowa.

Na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, gmina pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej. Wsparte tak znaczącymi środkami zewnętrznymi przedsięwzięcie, oprócz budowy nowej i rozdzielenia kanalizacji w mieście na sanitarną oraz deszczową, obejmuje również wymianę we fragmentach wysłużonego wodociągu, a także odtworzenia dróg.

Dłużyce:

Dziesław:

Parszowice:

Przychowa:

Ręszów:

Sitno:

Wielowieś:

Zaborów: