AktualnośćiGmina Ścinawa

Gminne wsparcie dla organizacji pozarządowych

Tradycyjnie ścinawski samorząd przekaże organizacjom pozarządowym działającym na terenie miasta i gminy dotacje na różne projekty, przedsięwzięcia oraz inicjatywy, które wpisują się w ich statutowe cele. 18 czerwca został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2021 r., w ramach naboru wsparcie uzyskało 11 organizacji. Z początkiem roku dotacje otrzymały już kluby sportowe, a aktualnie środki kierowane są do fundacji, stowarzyszeń i związków, które zajmują się innymi sferami życia społecznego.

Komisja konkursowa zweryfikowała przesłane oferty, wsparcie dotyczyło będzie 7 obszarów:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:
Przyznano dotacje dla 2 organizacji (Fundacja „Przystań” w Ścinawie, Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie) w łącznej wysokości 16.000,00 zł, środki wykorzystane będą na:
• zorganizowanie sześciodniowej wycieczki nad morze do Grzybowa dla 20 osób;
• wyjazd do Dziwnówka 20 osób na pięciodniowy pobyt nad morzem.

2. Turystyka i krajoznawstwo:
Przyznano dotacje dla 3 organizacji (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A., PTTK Oddział Zagłębie Miedziowe w Lubinie, Stowarzyszenie „Aktywnie dla Gminy Ścinawa”) w łącznej wysokości 10.000,00 zł, środki wykorzystane będą m.in. na:
• organizacja wycieczek do Przemkowskiego Parku Krajobrazowego dla 70 uczniów z gminy Ścinawa;
• promocja regionu poprzez wrześniową akcję sprzątania świata – zadbanie o szlaki turystyczne oraz miejsca wypoczynku w gminie.

3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego:
Przyznano dotacje dla 2 organizacji (Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”, Stowarzyszenie „Razem dla Buszkowic”) w łącznej wysokości 9.500,00 zł, środki wykorzystane będą m.in. na:
• organizację XIII Pleneru Artystycznego „Dziewin Dolnośląski Kazimierz nad Odrą”.

4. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:
Przyznano dotacje dla 2 organizacji (Fundacja „ Przystań” w Ścinawie, Polski Związek Niewidomych), w łącznej wysokości 4.000,00 zł, środki wykorzystane będą m.in. na:
• wyjazd integracyjno-warsztatowy do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu dla 30 osób;
• pomoc niewidomym oraz niedowidzącym poprzez dofinansowanie zakupu specjalnych termometrów i zegarków mówiących dla 14 osób.

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
Przyznano dotację dla 1 organizacji (Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Lubinie – Koło nr 2 w Ścinawie) w wysokości 3.000,00 zł, środki wykorzystane będą na:
• organizację wycieczki do ZOO i Afrykarium we Wrocławiu oraz spotkanie integracyjne promujące aktywny styl życia dla 40 osób.

6. Promocja i organizacja wolontariatu:
Przyznano dotacje dla 2 organizacji (Fundacja „Przystań” w Ścinawie, OSP Zaborów) w łącznej wysokości 2.000,00 zł, środki wykorzystane będą m.in. na:
• wsparcie rozwój wolontariatu wśród starszych, dzieci i młodzieży z jednostek ochotniczych straży pożarnych i innych organizacji.

7. Porządek i bezpieczeństwo:
Przyznano dotację dla 1 organizacji (OSP Ścinawa) w wysokości 2.000,00 zł, środki wykorzystane będą na:
• zakup pokrowca na maski do aparatów ODO, priorytetem jest zapewnienie skutecznej ochrony osobistej strażakom.

Foto: Fundacja „Przystań” w Ścinawie