AktualnośćiEdukacja

Nowy rok szkolny i nowości w szkołach (FOTO)

W tym roku wyjątkowo, bo 3 września, do szkół po wakacyjnej przerwie powrócili uczniowie z gminy Ścinawa. W roku szkolnym 2018/2019 działały będą: Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tymowej oraz Zespół Placówek Oświatowych w Ścinawie, czyli: przedszkole i podstawówka przy ulicy Królowej Jadwigi oraz gimnazjum przy ulicy Lipowej, gdzie są prowadzone również zajęcia dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej. We wszystkich placówkach uroczyście zainaugurowano początek nowego roku szkolnego.

W Tymowej dzieci wróciły do odnowionej, a co najważniejsze, bezpiecznej szkoły. W okresie wakacji obiekt przeszedł gruntowny remont, który wyeliminował wszelkie uszkodzenia oraz zidentyfikowane wady. Uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki, w których mogą przechowywać książki i przybory szkolne.

– Udało nam się zrealizować w przerwie wakacyjne wszystkie punkty wskazane w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, konieczne aby szkoła w Tymowej dalej nie ulegała degradacji, a dzieci mogły uczyć się w bezpiecznych warunkach – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – To było bardzo potrzebne, choć na zebraniach w sprawie szkoły w Tymowej pojawiały się głosy, że wytyczne z decyzji PINB, to tylko zalecenia i nie trzeba ich realizować, pogląd taki wypowiedział m.in. mój poprzednik– dopowiada Kosztyła.

Na dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ścinawie również czekała niespodzianka w postaci szafek, te zastąpiły stare i niefunkcjonalne półki. – Wprawdzie dopiero złożono taki projekt w Kuratorium Oświaty, ale my idziemy z duchem czasu i uznaliśmy, że takie indywidualne szafki to spora wygoda dla uczniów, bo mają gdzie zostawić pomoce dydaktyczne.  Szafki ułatwiają też utrzymanie porządku w obiekcie – tłumaczy Jolanta Szulc, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie. Co ciekawe szafki uczniów z klas 4 – 6 są w kolorach, które nawiązują do barw Zagłębia Lubin. Z kolei młodsze roczniki mają do dyspozycji szafki w barwach zielonogórskiego Falubazu, który przecież sympatyzuje z „miedziowymi”.

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Ścinawie nie tylko witano nowy rok szkolny, ale również pierwszoklasistów, włączając ich symbolicznie w poczet uczniów. – Jestem przekonana, że nauczyciele oraz starsi uczniowie otoczą młodszych kolegów i koleżanki potrzebną opieką. Dzieci trafiły do nowego środowiska, ale taka jest właśnie kolej rzeczy. Życzę wszystkim, by zdobywana pod okiem wykwalifikowanej kadry wiedza, procentowała w przyszłości. Szkoła ma również zachęcać do rozwijania zainteresowań i talentów, a my dołożymy wszelkich starań, by tak było – deklarowała Ewelina Maksymczak, kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty w ścinawskim urzędzie.

W obiekcie przy ulicy Królowej Jadwigi funkcjonuje również Przedszkole Publiczne w Ścinawie. Placówka została latem odświeżona, wprowadzono też pewne udogodnienia, by maluchy czuły się bezpieczniej i łatwiej znosiły pierwsze dni w nowym otoczeniu. – Od teraz najmłodsza grupa nie musi chodzić na ogólną stołówkę w szkole. Dostosowaliśmy tak obiekt, by można było przewozić jedzenie, a maluchy czują się zdecydowanie bezpieczniej we własnym towarzystwie i szybciej się aklimatyzują – zdradza Jolanta Szulc.

W budynku Gimnazjum Publicznego im. Mikołaja Kopernika w Ścinawie, w którym równolegle funkcjonują: uczniowie podstawówki (klasy 7 oraz 8) oraz gimnazjaliści (klasy 3) rozpoczynający się rok szkolny będzie szczególny. Z jego końcem mury szkoły opuszczą wyjątkowo dwa roczniki.
– Uczniowie klas 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej powinni pamiętać, że czekają ich ważne egzaminy, do których muszą się dobrze przygotować. Za kilka miesięcy podejmowali będą decyzje, które będą miały swoje odzwierciedlenie również w przyszłości. Dlatego życzę im powodzenia i samych mądrych wyborów! – przypominała Jolanta Szulc, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ścinawie.

Po wygaszeniu gimnazjum w czerwcu br. w budynku przy ulicy Lipowej uczyć się będą starsze roczniki szkoły podstawowej, tj. klasy 7 oraz 8.