AktualnośćiNewsŚcinawaUrząd Miasta i Gminy

Gmina przekazała mieszkańcom już ponad 3,5 mln zł na wymianę pieców! (FOTO)

Wczoraj w sali konferencyjnej ścinawskiego ratusza miało miejsce podpisanie umów na granty dla mieszkańców i właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy – wsparcie dotyczy wymiany tzw. „kopciuchów” na ekologiczne źródła ciepła. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”, w ramach którego przeprowadzano już drugi nabór, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W bieżącym roku łączna wartość przyznanych grantów to aż 2.110.877,74 zł, dodając do tej kwoty sumę, która została rozdysponowana w minionym roku, czyli 1.453.572,55 zł, daje nam to łączną wartość udzielonego wsparcia na poziomie ponad 3,5 mln zł!!!

Ostatecznie, w ramach naboru 2021 pozytywnie oceniono wnioski i przyznano granty 97 mieszkańcom/właścicielom nieruchomości, którzy indywidualnie ubiegali się o wsparcie, a także 9 wspólnotom. Łącznie podpisano wczoraj 106 umów na dotacje na wymianę starych pieców i zainstalowanie w ich miejsce ekologicznych źródeł ciepła, tj.:
– pieców gazowych (61 szt., z czego 29 dotyczy lokali wspólnot mieszkaniowych),
– pomp ciepła (38 szt.),
– pieców na pellet (23 szt.),
– pieców elektrycznych (4 szt.).

Razem, dzięki grantom przyznanym w bieżącym roku, wymienionych będzie aż 126 tzw. „kopciuchów”. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego naboru, zorganizowanego w 2020 roku, dzięki pomocy finansowej udzielonej mieszkańcom, na terenie gminy wymieniono 117 źródeł ciepła na niskoemisyjne.

– Serdecznie gratuluję, Państwa wnioski oceniono pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, przy okazji życzę powodzenia i szybkiej realizacji zaplanowanych inwestycji. Proszę jednocześnie o informowanie sąsiadów, znajomych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, bądź z innych względów nie ubiegali się o takie wsparcie, że wiosną przyszłego roku ogłosimy kolejny nabór, a dzięki pozyskanym niedawno dodatkowym funduszom, do dyspozycji właścicieli nieruchomości z naszego terenu będzie około 1,5 mln zł. Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko – mówił podczas wczorajszych spotkań burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

– Środki, które pozyskałem dzięki gminie, to bardzo duże wsparcie dla mojej rodziny przy wymianie pieca na ekologiczny. Nie pamiętam, żeby wcześniej, nie licząc oczywiście pierwszego naboru z minionego roku, nasz samorząd pomagał i przekazywał tak duże środki na podobne działania, które poprawiają jakość powietrza i warunki życia – podsumował pan Radosław, jeden z beneficjentów, który swój stary piec wymienia na pompę ciepła.

Przypominamy, że Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów pierwotnie uzyskało wsparcie łącznie na poziomie około 16 mln zł, a obecnie, po niedawnym zwiększeniu, jest to kwota około 19,5 mln zł.

W przyszłym roku planowana jest najprawdopodobniej ostania, trzecia edycja przedmiotowego konkursu.