AktualnośćiPozostałe

Kolejne nabory LGD

Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłosiła kolejne nabory wniosków o dotacje z LEADERA w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, osoby chcące założyć własną firmę oraz lokalne samorządy.

Trzy z pięciu ogłoszonych naborów dotyczą rozwoju przedsiębiorczości: jeden skierowany jest do firm, które chcą rozwijać swoją działalność w sektorze turystyki (limit środków 900 tys. zł, dotacje do 300 tys. zł i 70% dofinansowania), dwa pozostałe to tzw. premie na założenie własnej działalności w przedsięwzięciu pn. „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich” (rzemiosło, rękodzieło, produkty lokalne- tu wsparcie wynosi 50 tys. zł) oraz w przedsięwzięciu pn. „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”- wsparcie 60 tys. zł, nie ma tu ukierunkowania na rodzaj podejmowanej działalności, jednak największe szanse będą miały osoby, które wybiorą usługi określone jako priorytetowe w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ogłoszono także nabór na wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą oraz na wsparcie niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Wszystkie nabory trwają od 21 czerwca do 5 lipca br. Linki do ogłoszeń znajdują się pod tym adresem: www.lgdodra.pl, natomiast terminy szkoleń w temacie konkursów można na stronie: www.lgdodra.pl.

Informujemy również, że LGD udziela bezpłatnego doradztwa, m.in. w ramach dyżurów wyjazdowych.