AktualnośćiGmina Ścinawa

Usuwano azbest z terenu gminy 

Gmina Ścinawa zakończyła realizację zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Na ten cel nasz samorząd pozyskała dotację w kwocie 10.936,80 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu i Programu Priorytetowego NFOŚiGW cz. 2. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ze środków zewnętrznych pokrywane jest 70% poniesionych kosztów, pozostałe fundusze zabezpieczono w budżecie samorządu.

W celu realizacji zadania Gmina Ścinawa, biorąc pod uwagę wartość szacunkową przedsięwzięcia, która jest niższa niż 30.000 euro, umieściła w Biuletynie Informacji Publicznej zapytanie ofertowe.

W wyniku ogłoszenia oferty na realizację złożyło 3 firmy. Najkorzystniejszą propozycję przedstawił REVOL Sp. z o.o. sp.k. ul. Senatorska 21/30-31, 93- 192 Łódź, z którą ścinawski samorząd w dniu 9 sierpnia br. zawarł umowę (umowa nr IR.83/2022).

Przedmiotowa firma dokonała demontażu pokrycia dachowego z budynków gospodarczych. W sumie zdemontowano 3,85 Mg odpadów azbestowych. Ponadto z 6 nieruchomości zostało odebrane 12,838 Mg zeskładowanych odpadów. W sumie odebrano 16,69 Mg odpadów w postaci wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo-cementowych.

Realizowany przez ostatnie lata projekt ma na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków jego działania. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte wcześniej w PROGRAMIE USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA MIASTA I GMINY ŚCINAWA.

 

 

 


Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.