AktualnośćiGmina Ścinawa

O inwestycjach i środkach pozyskiwanych na ich realizację (WIDEO, PREZENTACJA)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się w poniedziałek 4 listopada, zaprezentowano rajcom oraz przybyłym gościom podsumowanie działań inwestycyjnych z wyszczególnieniem pozyskanych na ich realizację środków zewnętrznych. Jednym z powodów wprowadzenia do porządku obrad przedmiotowego punktu było pozyskanie w ostatnim czasie dodatkowego wsparcia z funduszy unijnych m.in. na zrealizowaną niespełna rok temu inwestycję, czyli uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Ścinawie oraz budowę statku, który będzie wyposażeniem Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, aktualnie funkcjonującego na bazie obiektu w Dziewinie i schroniska „Pałacyk”. Dzięki kolejnym środkom zewnętrznym udział pieniędzy gminnych przy wielu inwestycjach jest naprawdę znikomy, co pokazuje kilka poniższych wykresów.

Koszty poniesione przez Gminę Ścinawa podczas remontu SSM „Pałacyk” w Ścinawie:

Koszty poniesione przez Gminę Ścinawa przy budowie SAG:

Koszty poniesione przez Gminę Ścinawa przy rozbudowie ROEE w Dziewnie oraz dostawie i zakupie statku jako wyposażenie ośrodka:

Cała prezentacja dotycząca pozyskanych środków i inwestycji w Gminie Ścinawa dostępna: TUTAJ.