AktualnośćiGmina Ścinawa

Pomoc klęskowa- informacja dla rolników

Minister Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wydłużeniu do 31 października terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej przez producentów rolnych, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane suszą.

Poznaliśmy również stawki pomocy dla wniosków składanych o udzielenie pomocy w przypadku szkód powstałych na powierzchni uprawy w wysokości co najmniej 70% oraz na powierzchni co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy:

1) wnioski o udzielenie pomocy obejmującej szkody w wysokości 70% danej uprawy (na powierzchni występowania tej uprawy), można składać w przedłużonym terminie do 31 października 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1.000 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

2) wnioski o udzielenie pomocy obejmującej szkody w wysokości co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy (na powierzchni występowania tej uprawy), można składać od 26 września do 31 października 2018 roku. Stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Dolnośląski podpisał protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, złożone przez Gminę Ścinawa – które wróciły do ścinawskiego urzędu wczoraj.

Podpisane protokoły producenci rolni mogą odbierać codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa.

Następnie, przedmiotowe protokoły będą stanowiły załącznik do wniosku o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, który to wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Rudnej przy ul. Ścinawskiej 19.