AktualnośćiŚcinawa

Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa

Na ostatnich obradach ścinawskich rajców przyjęto uchwałę w sprawie wyboru Rady Nominacyjnej, która powoływana jest w celu opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa.

Dnia 25 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nominacyjnej, na którym wybrano jej przewodniczącego, została nim Monika Żogalska. Ustalono termin składania wniosków oraz kolejnego spotkania, członkowie rady będę wówczas sprawdzali pod względem formalnym złożone dokumenty.

Przypominamy, że zgodnie ze statutem miasta przedmiotową nagrodę przyznaje Rada Miejska w Ścinawie na wniosek Rady Nominacyjnej.

Uprawnionymi do składania wniosków z uzasadnieniem są:

 • przewodniczący ścinawskiej rady miejskiej,
 • komisje rady,
 • burmistrz Ścinawy,
 • organizacje i zakłady pracy działające na terenie miasta i gminy,
 • mieszkańcy miasta i gminy Ścinawa w liczbie co najmniej 25 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Dotychczasowymi laureatami tego wyróżnienia byli:

 • w roku 2004: siostra Ancilla – Teresa Brzeńska, ksiądz Prałat Bogdan Kaczorowski oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej;
 • w roku 2005: Związek Sybiraków w Ścinawie oraz Lidia Stembalska;
 • w roku 2006: Jan Sidorowicz;
 • w roku 2007: Walenty Palica;
 • w roku 2008: Klub Karate Goju Ryu;
 • w roku 2009: Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”;
 • w roku 2010: Mieczysław Kraśniański;
 • w roku 2011: Dariusz Łach;
 • w roku 2012: Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie;
 • w roku 2013: Klub Sportowy „Start” Ścinawa;
 • w roku 2014: Artur Trubicki;
 • w roku 2015: Kazimierz Makuchowski;
 • w roku 2016: Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa;
 • w roku 2017: Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie.

Termin składania wniosków wraz z uzasadnieniem o przyznanie Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa wyznaczono do dnia 18 maja 2018r. Dokumenty należy składać w sekretariacie ścinawskiego urzędu, Rynek 17, I piętro.

Nagroda Miasta i Gminy Ścinawa zostanie wręczona podczas dni miasta, które odbędą się 2 i 3 czerwca br.

Oficjalny komunikat w sprawie przyznania Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa jest dostępny TUTAJ.