AktualnośćiGmina Ścinawa

Układają kostkę na jezdni (FOTO)

Zakład Budowlano-Usługowy Aleksander GARBOŚ z Lubina od kilku dni brukuje jezdnię w ciągu ulicy Klasztornej. Wcześniej, na zlecenie Gminy Ścinawa, wykonawca zrealizował prace ziemne związane z układaniem sieci odwodnieniowej oraz obowiązkowymi przy takich infrastrukturalnych przedsięwzięciach kanałami teletechnicznym, przygotował podbudowę, ustawił krawężniki i ułożył z kostki chodniki wraz ze zjazdami na posesje. Następnie wykonawca brukował będzie ulice Franciszkańską i część Wołowskiej, które zostały już odpowiednio do tego przygotowane.

Warto również podkreślić, że równolegle do ulicy Klasztornej przebiegał będzie asfaltowy odcinek ścieżki rowerowej, której budowę obejmuje również kontrakt z wykonawcą. Droga dla cyklistów ma w perspektywie połączyć ścinawski port z dworcem PKP, a ścinawski samorząd stara się o kolejne środki na następne jej odcinki, o czym pisaliśmy niedawno w artykule: Aplikujemy o środki na kolejne odcinki rowerowej ścieżki.

Gmina Ścinawa realizuje obecnie zadania, na które samorząd pozyskał znaczące zewnętrzne wsparcie – tak jak w przypadku przedmiotowej inwestycji (70 % wartości zadania to dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Na bieżący rok zaplanowano także budowę nowych nawierzchni na kolejnych ulicach tego osiedla, czyli na Dominikańskiej oraz Salezjańskiej.

Warto dodać, że ujęte w przyjętym z końcem stycznia budżecie ścinawskiego samorządu są również inne drogi, tj. ulica Szkolna oraz Plac Kościelny przewidziane do realizacji w 2024 roku. Ponadto w preliminarzu wydatków zapisano również 300.000,00 zł na dokumentację dotyczącą nawierzchni dróg i koniecznej do wykonania wcześniej infrastruktury podziemnej związanej z sieciami na tzw. osiedlu polnym, jak wiadomo dokumentacja i wynikający z niej kosztorys inwestorski są podstawą do planowania i ubiegania się o kolejne środki oraz datacje.