AktualnośćiGmina Ścinawa

Aplikujemy o środki na kolejne odcinki rowerowej ścieżki

Gmina Ścinawa w ramach naboru nr FEDS.02.07-IZ.00-056/23 Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ubiegłym tygodniu złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Budowa szlaku rowerowego na terenie miasta Ścinawa”. Przedmiotem zaprojektowanej już inwestycji jest budowa ścieżki dla cyklistów o łącznej długości ponad 1,3 km. Zadanie jest m.in. uzupełnieniem wcześniej prowadzonych i podjętych na terenie miasta przedsięwzięć, dotyczących rewitalizacji zieleni oraz przebudowywanej obecnie drogi na osiedlu klasztornym.

Ścieżka pieszo-rowerowa, posiadająca zgodnie ze standardami tzw. Dolnośląskiej Cyklostrady szerokość 3 merów, przebiegać będzie wzdłuż ulicy Kościuszki (od stacji PKP), w sąsiedztwie Centrum Kultury i Biblioteki, następnie przez Batorego, gdzie połączy się z odcinkiem już wybudowanym w parku miejskim. Następna część rozpocznie się od Jana Pawła II w okolicach mostku na Zimnicy, ciągnąć się będzie wzdłuż rzeki, a następnie wejdzie w ulicę Mickiewicza. Ścieżka po stronie modernizowanej remizy OSP ciągnęła się będzie w kierunku osiedla klasztornego i połączy z budowanym obecnie kolejnym odcinkiem. Trasa dla rowerzystów będzie miała nawierzchnię asfaltową lub z kruszywa, w zależności od tego, czy przebiega w pasie drogi i sąsiedztwie jezdni, czy też przez tereny zielone.

Całkowite nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 3,5 mln zł. Ścinawski samorząd stara się o maksymalne możliwe dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, gdzie aplikację złożył o wsparcie na poziomie 2.507.811,60 zł. Gmina zawnioskowała jednocześnie o dotację z budżetu państwa w wysokości 358.258,80 zł. Zakończenie przedsięwzięcia, po pozytywnym rozstrzygnięciu, przewiduje się na przyszły rok. Warto zaznaczyć, że przebiegająca i zaprojektowana przez Ścinawę trasa rowerowa, to część Dolnośląskiej Cyklostrady, a w perspektywie, za osiedlem klasztornym łąkami, połączy dworzec PKP i istniejąc ścieżkę dla jednośladów na ulicy Legnickiej z portem.