AktualnośćiGmina Ścinawa

Dzięki wsparciu Ścinawy powiat remontuje drogę w Tymowej!

Jeszcze wiosną radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli stosowne uchwały, na mocy których lokalny samorząd udzielił pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu, z przeznaczeniem na realizację remontu drogi nr 1208D w Tymowej – chodzi o odcinek o długości około 1,5 km, od byłej bazy PGR w stronę Toszowic. Zabezpieczone w budżecie i WPF naszej gminy środki to łącznie około pół miliona złotych. Powiat Lubiński, oprócz wsparcia Ścinawy, na przedmioty remont pozyskał dofinansowanie na poziomie 50 % kosztów – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wybrany w drodze przetargu wykonawca Berger Bau Polska Sp. z o.o. zrealizował już pierwsze prace na remontowanym odcinku, między innymi poszerzył i zagęścił pobocze.

– Należy podkreślić, że powiat w bardzo ograniczonym stopniu realizuje swoje obowiązki, jako zarządca wielu kilometrów dróg na terenie gminy Ścinawa. Podjęliśmy jednak decyzję o przyznaniu pomocy finansowej na remont drogi w Tymowej z myślą o naszych mieszkańcach, którzy regularnie z niej korzystają, dojeżdżając do pracy, czy też szkoły. O naprawę nawierzchni mocno zabiegała Irena Chrystyna i to ona przekonała pozostałych radnych, że należy wspomóc powiat w tej inwestycji, rozpoczęta modernizacja drogi to w dużej mierze właśnie jej zasługa – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Środki trafią na konto samorządu powiatowego w dwóch transzach, w kończącym się roku oraz przyszłym. Warto zaznaczyć, że powiat realizuje inwestycje na swoich drogach, głównie wtedy, gdy w ich kosztach partycypują gminy: Lubin, Rudna, czy też Ścinawa, pokrywając część wkładów własnych za inwestora. Niestety, nasz samorząd jest w najtrudniejszej sytuacji i nie zawsze może wspomóc danego zarządcę odpowiedzialnego za jakość i utrzymanie dróg, ponieważ obecnie prowadzi wielomilionowe inwestycje, prowadzi także swoje przedsięwzięcia drogowe, a poza tym, pod względem dochodów własnych Ścinawa, jest nadal najuboższa w stosunku do innych gmin wchodzących w skład Powiatu Lubińskiego.