AktualnośćiGmina Ścinawa

1,5 mln zł na likwidację wyeksploatowanej kotłowni!

Niebawem Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNIK” w Ścinawie swoje nieruchomości oraz wodę użytkową dla mieszkańców ogrzewała będzie w sposób ekologiczny – za pomocą jednej, bądź kilku pomp ciepła. Nowoczesne urządzenia i cały system w zasadzie nie emituje żadnych pyłów do atmosfery, tak ja robi to obecnie wyeksploatowana kotłownia węglowa. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła i prezes spółdzielni Adam Rysz podpisali umowę na dofinansowanie tego dużego i proekologicznego zadania. Warto zaznaczyć, że za kilka lat spółdzielnia musiałaby i tak zrezygnować ze starych pieców, które nie spełniałyby nowych norm emisji. Ścinawski samorząd, dzięki pozyskaniu wcześniej zewnętrznego wsparcia unijnego, na tę inwestycję mógł przykazać grant w rekordowej kwocie 1.457.471,76 złotych, co stanowi blisko 70 % wartości całego przedsięwzięcia.

– Bardzo się cieszę, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNIK” zdecydowała się na tę inwestycję i złożyła do nas w ostatnim naborze wniosek o przyznanie grantu. Odejście od dotychczasowego sposobu ogrzewania przyczyni się do poprawy jakości powietrza, to z kolei świadczy o poczuciu odpowiedzialności zarządu spółdzielni za zdrowie mieszkańców i nasze środowisko. Gratuluję i życzę sprawnego zrealizowania zadania – mówił burmistrz Krystian Kosztyła.

Środki finansowe, które ścinawski samorząd powierzył grantobiorcy pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu wymienione wyżej samorządy uzyskały wsparcie łącznie na poziomie ponad 23 mln zł.

Ostatni, trzeci nabór wniosków o granty dla mieszkańców, organizowany był w bieżącym roku, w Gminie Ścinawa zainteresowanie konkursem było największe, a na liście rezerwowej znalazło się 84 podmioty. Dzięki porozumieniu pomiędzy partnerami, akceptacji i podpisaniu aneksu z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą, występującą w imieniu samorządu województwa dolnośląskiego udało się znaleźć fundusze dla wszystkich zainteresowanych właścicieli i zarządców nieruchomości z terenu naszej gminy (w tym dla spółdzielni „ROLNIK”), którzy w finalnym naborze 2022 ubiegali się o dofinansowanie na wyminę starych pieców na nowe i ekologiczne. Jeszcze przed końcem roku zawarte będą z zainteresowanymi podmiotami umowy grantowe.