AktualnośćiGmina Ścinawa

Finał projektu dla seniorów (FOTO)

W miniony czwartek nasi aktywni seniorzy podsumowali dedykowany im projekt pn. „Twórcza PRZYSTAŃ dla Seniorów”. Uczestnicy zaprezentowali na zorganizowanej w Centrum Turystyki i Kultury wystawie swoją różnorodną twórczość, owoce wykonanej pracy oraz nowe umiejętności: ceramikę, witraże, robótki ręczne, rękodzieło, kulinaria, zielarstwo, florystykę oraz tańce i teatralny występ. Projekt zrealizowała i zainspirowała Fundacja „Przystań” w Ścinawie, dzięki której seniorzy mogli współpracować i uczyć się od prawdziwych artystów/ instruktorów.

– Zajęcia w ramach „Twórczej Przystani dla Seniorów” trwały sześć miesięcy. Jestem bardzo zadowolona, że już po raz czwarty udało się zrealizować ten projekt – podsumowywała Dorota Giżewska, prezes Fundacji „Przystań” w Ścinawie. Jednocześnie pomysłodawczyni zajęć zadeklarowała, że jeśli tylko Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej ogłosi kolejny konkurs, to kierowana przez nią jednostka na pewno wystąpi o dedykowane środki.

Warto podkreślić, że fundacja pozyskała wsparcie w kwocie 120 tys. zł, przy własnym wkładzie na poziomie 10 tys. zł, równie ważny był sam udział wolontariuszy, których pracę wyceniono na 23 tys. zł.
Projekt został zrealizowany z zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych „Aktywni Plus” na lata 2021- 2025 – edycja 2023.

W podsumowaniu projektu „senioralnego” wziął udział między innymi burmistrz Krystian Kosztyła, który oklaskiwał aktywnych mieszkańców w towarzystwie gości z Niemiec. Ścinawę odwiedził szef wspólnoty samorządowej Niemberga Christian Kupski, który razem ze swoim wnukiem przywiózł dary dla ukraińskich uchodźców, mieszkających obecnie w „Pałacyku”. Goście z zagranicy chętnie skorzystali z zaproszenia organizatorów i spędzili miły wieczór w towarzystwie seniorów. Dzień później, na spotkaniu roboczym u burmistrza Ścinawy, samorządowcy wymieniali doświadczenia oraz podsumowywali rok 2023.