AktualnośćiGmina Ścinawa

Wyróżnieni animatorzy kultury z naszej gminy (FOTO)

Z okazji przypadającego niedawno Dnia Działacza i Animatora Kultury, w miniony piątek 2 czerwca, Powiat Lubiński podziękował osobom, które zajmują się pracą oraz promocją sztuki i kultury wśród mieszkańców: animatorom, artystom, twórcom działającym instytucjonalnie, społecznie oraz prywatnie. W gronie wyróżnionych nie zabrakło reprezentantów Gminy Ścinawa, którym towarzyszył burmistrz Krystian Kosztyła, wspierający ich działania. Warto podkreślić, że starosta lubiński, honorując wyróżnieniami zasłużonych, sugerował się opiniami dyrektorów miejskich i gminnych ośrodków kultury, którzy współpracują na co dzień z działaczami oraz twórcami i najlepiej znają wartość ich działań.

Wyróżnieni z Gminy Ścinawa to:

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, które jest głównym organizatorem życia kulturalnego w naszej gminie, największych imprez, skupiający różne sekcje, angażujący mieszkańców i promujący sztukę. CTiK koordynuje działania Uniwersytetu III Wieku, uczestniczy w ogólnopolskich projektach, w oparciu o doświadczenie specjalistów oraz prowadzone diagnozy, swoją ofertę dostosowuje do potrzeb lokalnej społeczności.

Grupa teatralna „Zaczarowana Kurtyna” działa przy Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie pod kierownictwem Teresy Kogut i Doroty Krężel. W swoich występach młodzi aktorzy starają się dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz dzięki występom zainteresować i zaangażować nowe osoby. Teatr przyczynia się do obcowania ze sztuką w sposób namacalny, poprzez aktywne uczestnictwo w spektaklach. Każde przedstawienie ma na celu zapoznanie ze strojami i rekwizytami teatralnymi, pracą aktorów i terminologią, która towarzyszy takiej działalności.

Ośrodek Działań Edukacyjnych i Twórczych Schronisko Młodzieżowe „Pałacyk” jest inspiratorem działań edukacyjnych z zakresu ekologii, które łączą się również ze sztuką, wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu w procesie twórczym, promotor lokalnych twórców, organizator konkursów plastycznych.

Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”, które działa w Krainie Łęgów Odrzańskich w miejscowości Dziewin. Od 10 lat jest organizatorem plenerów artystycznych „Dziewin Dolnośląski Kazimierz Dolny Nad Odrą”. Oprócz tego prowadzi inne działania związane z promocja regionu, kulturą, sztuką, ekologią i aktywnym spędzaniem wolnego czas na ścieżkach edukacyjnych i trasach rowerowych. Za swoją działalność wyróżnione zostało licznymi nagrodami przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Lubinie, Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie. Od wielu lat pozyskuje środki poprzez udział w programach i projektach.

Maria Francuz, kierownik Zespołu Folklorystycznego Ziemi Ścinawskiej, grupy powołanej w 1984 roku i obecnie funkcjonującej przy CTiK w Ścinawie. Zespół uczestniczy w przeglądach, konkursach, festiwalach, ugruntował swoją pozycję w czołówce zespołów folklorystycznych woj. dolnośląskiego. Poza sukcesami w Polsce, grupa miała zaszczyt zaśpiewać dla papieża Jana Pawła II oraz koncertować dla Polonii w Rzymie w 1994 r.

Dorota Giżewska, prezes dwóch aktywnych, ścinawskich organizacji: Fundacji „Przystań” oraz Fundacji „Tymonix”. Na co dzień współpracuje z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie przy wielu projektach. Sama również realizuje działania z zakresu kultury i sztuki, w szczególności skierowanych do seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

– Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, którzy od wielu lat ubogacają mieszkańców gminy Ścinawa. Możemy zawsze liczyć na ich zaangażowanie, kreatywność i wrażliwość artystyczną, ci ludzie wychowują kolejne pokolenia mieszkańców świadomych potrzeby kultywowania tradycji, dumnych ze swego pochodzenia i chętnych do dzielenia się pięknem z innymi – podsumował burmistrz Krystian Kosztyła.

Foto: M. Mędrala