AktualnośćiGmina Ścinawa

NABÓR na punkty sprzedaży produktów regionalnych!

Informujemy o naborze prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich na miejsca, punkty zainteresowane cykliczną sprzedażą produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich.

– Celem inicjatywy jest stworzenie sieci sprzedaży lokalnych produktów, w tym punktów odbioru Koszy Łęgowych, dlatego już dziś oferujemy szeroki pakiet wsparcia bezpośredniego i pośredniego (m.in. wyposażenie punktów sprzedaży w narzędzie marketingowe)- informują organizatorzy.

Poszukiwanych jest 10 punktów sprzedażowych i dystrybucyjnych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich, gotowych do podjęcia współpracy polegającej na sprzedaży produktów lokalnych oraz ich dystrybuowania w ramach inicjatywy Kosz Łęgowy.

Organizatorzy podkreślają, że zależy im na znalezieniu miejsc, które będą gwarantowały możliwie jak najszersze pozytywne oddziaływanie na wzmocnienie marki Krainy Łęgów Odrzańskich. Do współpracy zapraszają zatem podmioty różnych kategorii i wielkości, w tym:
– warzywniaki;
– lokalne sklepy, w tym delikatesy;
– restauracje;
– hotele, pensjonaty i inne miejsca noclegowe;
– miejsca usług turystycznych;
– podmioty zajmujące się mobilną sprzedażą;
– jarmark/strefa KŁO w ramach lokalnych, regionalnych wydarzeń o charakterze cyklicznym.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem produktów lokalnych KŁO, przy czym podkreślamy, że obecna oferta jest i będzie rozwijana! Katalog produktów i producentów dostępny: TUTAJ.

Przebieg i czas trwania naboru:
Zgłoszenia na udostępnionym formularzu należy dostarczyć do dnia 30 maja 2020 roku. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną (na adres: lgdodra@op.pl) w formie skanu podpisanej karty zgłoszeniowej, dostępnej TUTAJ. Zgłoszenia ocenione zostaną w terminie do 14 dni od dnia zakończenia naboru, a wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie www.lgdodra.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych benefitów zależnych od miejsca wyboru punktów!