Aktualnośći

Umowa na wymianę sieci wodociągowej podpisana (FOTO)

Dzisiaj w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła podpisał umowę z Zakładem Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy na wymianę najstarszej, we fragmentach wybudowanej jeszcze przed II wojną światową i mocno wyeksploatowanej, sieci wodociągowej w mieście. Wartość zawartego kontraktu opiewa na kwotę 6,2 mln zł brutto, wykonawca ma zrealizować roboty budowlane w terminie do 12 miesięcy.

Przypomnimy, że pod koniec ubiegłego roku ścinawski samorząd na modernizację wodociągów pozyskał wielomilionową dotację z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, o czym informowaliśmy w artykule zatytułowanym Ponad 8,5 mln zł na modernizację wodociągów w Ścinawie!

Przedsięwzięcie, które realizował będzie INSTALBUD zawierało się w części 3, ogłoszonego jeszcze wiosną br. przetargu pn. „Budowa SUW Ścinawa oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Ścinawa”, jednak kiedy pod koniec maja, na planowaną wymianę wodociągów o łącznej długości około 5 km, nie wpłynęły żadne propozycje cenowe, gmina rozpoczęła indywidualne rozmowy z potencjalnym wykonawcą i po negocjacjach podpisała umowę z firmą, z którą współpracowała już wcześniej przy budowie kanalizacji w Wielowsi.

Ścinawski samorząd w najbliższym czasie zawierać będzie kontrakty na kolejne zakresy/części odnoszące się do zapowiadanej od dłuższego czasu modernizacji systemu wodociągowego, o czy będziemy na bieżąco informować.