AktualnośćiGmina Ścinawa

Burmistrz Krystian Kosztyła z wotum zaufania i absolutorium!

Dwunastu spośród trzynastu obecnych podczas głosowania na dzisiejszej sesji radnych, udzieliło burmistrzowi Krystianowi Kosztyle wotum zaufania, a chwilę później absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej radni dyskutowali o rozwoju samorządu, finansach oraz kontynuowanych inwestycjach, które w perspektywie poprawią warunki bytowe mieszkańców. Punkt wyjścia dla prowadzonych z burmistrzem rozmów stanowił raport o stanie gminy.

– Kolejny raz dziękuję radnym za okazane zaufanie, poparcie dowodzi, że mamy spójną wizję rozwoju naszej gminy. Jestem także wdzięczny za wsparcie, bo omawialiśmy trudny rok, naznaczony pandemią, w ostatnich miesiącach podejmowaliśmy ważne decyzje, biorąc odpowiedzialność za naszą lokalną społeczność – podsumował burmistrz Krystian Kosztyła.

– Gratuluję burmistrzowi, pani skarbnik Marzenie Dawedowskiej, dyrektorowi Darkowi Stasiakowi, ale również wszystkim pracownikom urzędu, zaangażowanym w realizację projektów, jak również w sprawną obsługę interesantów i mieszkańców. Ponadto zachęcam wszystkich radnych do jeszcze mocniejszej współpracy, bo razem możemy więcej. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy nasz plan na rozwój Gminy Ścinawa, którą kochamy i z której chcemy być dumni, jestem przekonany, że zostawiamy po sobie coś dobrego – uzupełnił wypowiedź burmistrza przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa.

Wcześniej pozytywne opinie w kontekście wotum zaufania i absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.