AktualnośćiGmina Ścinawa

4 firmy chcą budować kanalizację w Krzyżowej, Dąbrowie Dolnej i Środkowej oraz Turowie

W minionym tygodniu otwarto oferty w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w ramach zadania zatytułowanego „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Krzyżowa/Ścinawa, Dąbrowa Środkowa, Dąbrowa Dolna i Turów”. Propozycje cenowe w ścinawskim urzędzie złożyły łącznie 4 podmioty, obecnie komisja weryfikuje przedmiotowe aplikacje. Przypomnijmy, że budowa kanalizacji w wyżej wymienionych wsiach jest częścią szerszego projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Na to wieloaspektowe przedsięwzięcie gmina pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

– Wybieramy wykonawców dla ostatniej grupy wsi, które objęte są projektem wspartym rekordową dotacją unijną, jaką w ogóle dotychczas udało się pozyskać naszej gminie. Przypomnę, że to prawie 60 milinów złotych, dzięki którym po latach zastoju budujemy kanalizację łącznie i niemalże jednocześnie w aż 14 miejscowościach. Obecnie weryfikowane są oferty złożone w przetargu, liczę, że stosukowo szybko wybierzemy, a następnie podpiszemy umowy z wykonawcami. Mam nadzieję, że roboty budowalne w Krzyżowej, Dąbrowie Dolnej i Środkowej, a także w Turowie ruszą wiosną, najpóźniej z początkiem lata bieżącego roku – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

Władze gminy nie zapominają o trzech miejscowościach, które z uwagi na mniejszą gęstość zaludnienia nie mogły zostać ujęte w obecnie realizowanym i dofinansowanym funduszami unijnymi przedsięwzięciu. Ścinawski samorząd planuje, że prace kanalizacyjne w Redlicach, Grzybowie oraz Jurczu rozpoczną się po rozliczeniu aktualnie prowadzonej, wieloaspektowej inwestycji. Warto podkreślić, że gmina dysponuje już projektem kanalizacji dla Redlic, a pod koniec kwietnia br. ma zostać ukończona dokumentacja dla Grzybowa i Jurcza.

Informacja z otwarcia ofert – plik do pobrania.