AktualnośćiGmina Ścinawa

Dzieci i wnuki pracowników PGR otrzymają laptopy!

Ścinawskiemu samorządowi została przyznana dotacja wysokości 508.800,00 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w ramach rządowego wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Laptopy otrzyma 192 młodych beneficjentów z terenu naszej gminy – należy podkreślić, że wszystkie przedłożone przez urzędników wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Przypomnijmy, że nabór organizowany był w październiku minionego roku.

Niebawem gmina podpisze umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na tzw. „Granty PPGR”, na mocy której otrzyma przyznane środki. Następnie rozpocznie się procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy zadania. Zakupiony i dostarczony do ścinawskiego urzędu sprzęt będzie przekazywany rodzicom lub uczniom pełnoletnim, na mocy specjalnych porozumień, ponieważ projekt ma 2 lata trwałości i beneficjenci w tym czasie będą zobligowani okazać laptopy na wezwanie samorządu.

Cena jednostkowa zestawu, obejmującego: laptop, oprogramowanie i ubezpieczenie to 2650 zł – sam komputer to koszt 2500 zł.

O wszelkich szczegółach będziemy informowali beneficjentów „Grantów PPGR”.