AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano wykonawcę na pierwszą część modernizacji ulicznego oświetlenia

Zakończyła się analiza i ocena ofert złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie zatytułowane „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ścinawa w ramach projektu pn.: Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin: Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i Miasta Lubin”. Burmistrz Krystian Kosztyła podpisał wczoraj informację o wyborze wykonawcy dla pierwszej części zamówienia, która obejmuje modernizację oświetlenia w Ścinawie, a także w następujących wsiach: Dębcu, Grzybowie, Jurczu, Lasowicach, Redlicach oraz Tymowej – wartość wybranej oferty, złożonej przez firmę ELEKTROTIM S. A. z Wrocławia, to blisko 3 mln zł! W przypadku drugiej części, która dotyczy przebudowy oświetlenia drogowego w pozostałych miejscowościach gminnych objętych projektem, ścinawski samorząd prowadzi jeszcze negocjacje z oferentami.

Zakres przygotowywanego do realizacji w bieżącym roku przedsięwzięcia obejmuje m.in.: wymianę istniejących słupów oraz opraw oświetlenia ulicznego starego typu na nowoczesne (słupy aluminiowe i energooszczędne oprawy LED) oraz dobudowę oświetlenia w obszarze istniejących ciągów i pasów drogowych na sieci firmy TAURON.

Gmina Ścinawa już wcześniej zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji oświetlenia ulicznego. Przewidziany obecnie do realizacji zakres ma także uzyskane pozwolenia na budowę oraz potrzebne uzgodnienia m.in. z firmą TURON.
Przypominamy, że w marcu 2021 roku zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ośmiu projektów modernizacji oświetlenia drogowego, obejmujących w sumie 40 samorządów. W gronie beneficjentów jest także Gmina Ścinawa, która w porozumieniu z Polanicą Zdrój (lider partnerstwa), Chocianowem oraz Lubinem, aplikowała o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w mieście oraz na wsiach, a także dostosowanie go do obowiązujących norm. Ścinawie na realizację zadania przyznano ponad 6,5 mln zł.