AktualnośćiGmina Ścinawa

Ruszają zapisy do przedszkola, zerówki i klasy pierwszej

Niebawem rozpoczynają się procedury rekrutacyjne do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ścinawa w roku szkolnym 2022/2023. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram czynności oraz kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa określają:
ZARZĄDZENIE NR G/12/22 BURMISTRZA ŚCINAWY z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa
UCHWAŁA NR XXXVII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ścinawa ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. dnia 05.04.2017 r. poz.1659.

Dokumenty rekrutacyjne do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie:
przedszkole,
zerówka,
klasa pierwsza.

Uwaga: Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Tymowej dokumenty rekrutacyjne przekaże listownie opiekunom dzieci mieszkających na terenie podległym placówce.