AktualnośćiGmina Ścinawa

Razem w sprawie dróg powiatowych

W związku z ogłoszeniem drugiego naboru wniosków w Rządowym Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych, przedstawiciele ścinawskiego samorządu zabiegają, aby tym razem Powiat Lubiński, starając się o fundusze zewnętrzne złożył wniosek dotyczący generalnych remontów zarządzanych przez siebie dróg, które przebiegających przez teren naszej gminy. Chodzi o powiatówki oznaczone numerami 1223D, 1237D oraz 1244D, dokładnie są to odcinki poza terenami zabudowanymi na relacjach: Ścinawa – Redlice, Wielowieś – Gromadzyń (do granicy gminy/powiatu) oraz Zaborów przez Parszowice i dalej w kierunku Niemstowa. Przypomnijmy, że w pierwszym naborze w ramach „Polskiego Ładu”, powiat zawnioskował i uzyskał wsparcie na drogi poza terenem ścinawskiego samorządu, zupełnie pomijając naszą gminę i jej mieszkańców. To już drugie pismo władz Ścinawy w przedmiotowej sprawie.

– Liczymy, że tym razem powiat przychylnie spojrzy na potrzeby ścinawskiej społeczności, mamy tam przecież reprezentantów naszej gminy w osobach wicestarosty Władysława Siwaka oraz wiceprzewodniczącej rady Dominik Chomont-Parzyńskiej. Wierzę, że im również zależy na tym, aby nie tylko poprawiać jakość i remontować zarządzane przez starostwo drogi na naszym terenie, ale również w lepszy sposób je utrzymywać – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Pragnę ponadto wyraźnie zaznaczyć, że nasza gmina ma bardzo duży udział w procesie przywracania dróg powiatowych do właściwego stanu. To realizowane przez nasz samorząd inwestycje związane z kanalizowaniem miejscowości prowadzą do odtworzenia dróg z nowymi nawierzchniami w terenach zabudowanych, niestety jezdnie powiatowe np. w Parszowicach, Ręszowie realizowane są bez finansowego wsparcia ze strony powiatu – dodaje szef gminy.

Burmistrza w staraniach dotyczących remontów dróg powiatowych w gminie wspiera m.in. radny Rady Miejskiej w Ścinawie Edward Sitarski.