AktualnośćiGmina Ścinawa

Modernizują i rozbudowują oczyszczalnię (FOTO)

Od kilku tygodni firma Hydro-Marko z Jarocina prowadzi roboty budowlane na ścinawskiej oczyszczalni ścieków. Zadanie związane jest z unowocześnieniem i automatyzacją obiektu oraz dostosowaniem go do wymagań sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem w perspektywie obejmie wszystkie miejscowości gminne. Kwota zawartego z wykonawcą kontraktu wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie 58 mln zł. Aktualnie budowlańcy kończą głęboki wykop, przygotowują zbrojenia i w nieodległej perspektywie zaczną wylewać betonową ławę fundamentową pod dwa nowe osadnik wtórne.

Realizowany przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem:
– Przebudowy, rozbudowy lub remonty obiektów istniejących, tj.: pompowni ścieków surowych, budynku krat, punktu zlewnego ścieków dowożonych, reaktora biologicznego, budynku stacji trafo, budynku magazynu pix-u (przebudowa budynku magazynu wapna), komory pomiarowej, komory połączeniowej K-2;
– Budowę obiektów nowych, tj.: sitopiaskownika wraz z wiatą, reaktora biologicznego (dodatkowe komory nitryfikacji), stacji dmuchaw, pompowni wody technologicznej pierwszego stopnia, osadników wtórnych, pompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego, komory pomiarowej ścieków oczyszczonych, zagęszczacza grawitacyjnego osadu, pompowni osadu, bloku tlenowej stabilizacji osadu, bloku odwadniania i higienizacji osadu – budynek stacji odwadniania osadów i silos na wapno, wiaty na osad, studni rozdziału;
– Likwidację istniejących poletek osadowych;
– Rozbiórkę i unieczynnienie rurociągów istniejących oraz wykonanie nowych sieci – w zakresie sieci technicznych międzyobiektowych (tj. rurociągi wody, wody technologicznej, kanalizacji surowych i oczyszczonych, osadu, sprężonego powietrza, pix-u oraz przyłączy, wraz z uzbrojeniem);
– Likwidację przez unieczynnienie kabli nN zasilających, sterowniczych i pomiarowych oraz budowę/ przebudowę linii kablowych zasilających nN sterowniczych i pomiarowych pomiędzy obiektami na terenie oczyszczalni ścieków;
– Budowę/ przebudowę oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków;
– Wyposażenie stacji operatorskiej w stanowisko komputerowe i oprogramowanie wraz z uruchomieniem i wizualizacją procesu technologicznego oczyszczalni ścieków;
– Zagospodarowanie terenu oczyszczalni, w tym: drogi wewnętrzne i dojazdy do nowych obiektów, opaski i chodniki wokół nowych obiektów, trawniki, ogrodzenie.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową modernizacja i rozbudowa ścinawskiej oczyszczalni ścieków powinna zakończyć do końca 2021 roku.

O inwestycji pisaliśmy wcześniej w artykułach: Rusza rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz Wielomilionowa inwestycja gminy szansą dla lokalnych firm.

Przypominamy, że przedmiotowe przedsięwzięcie jest częścią dużego zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, w ramach którego powstanie również około 60 km zupełnie nowej sieci kanalizacyjnej, dla aż 14 wsi nie posiadających dotychczas tej podstawowej infrastruktury. Ścinawski samorząd wczoraj otworzył oferty w przetargu na budowę sieci sanitarnej dla pierwszej grupy miejscowości, w której znalazły się: Dziesław, Wielowieś, Parszowice, Zaborów, Sitno i Ręszów – o czym poinformujemy w szczegółach niebawem..