AktualnośćiGmina Ścinawa

Ostatnie prace na oczyszczalni (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina kończy prace związane z modernizacją ścinawskiej oczyszczalni ścieków. Wykonawca uruchomił już wszystkie urządzenia związane z usuwaniem zanieczyszczeń oraz przeróbką ścieków, obecnie koryguje ustawienia i optymalizuje pracę maszyn. Budowlańcy przygotowują ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz rewitalizują teren, ponieważ umowa z gminą zakłada kompleksową przebudowę obiektu.

Przypominamy, że kwota zawartego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi ponad 19 mln zł brutto, a roboty budowlane na mają zakończy się w bieżącym miesiącu. Przypomnijmy, że inwestycja jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł, podpisując w tym zakresie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W perspektywie zmodernizowana oczyszczalnia przyjmowała będzie ścieki z sieci kanalizacyjnej, która swoim zasięgiem obejmie wszystkie miejscowości w gminie.