AktualnośćiGmina Ścinawa

Zadbajmy o bezpieczeństwo – oznaczajmy zagrożenia

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego tak ważne jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń, z którymi borykają się mieszkańcy na co dzień. Mapy zagrożeń bezpieczeństwa, angażujące lokalną społeczność w ich uzupełnianie, pomagają rozwiązywać realne problemy, jednocześnie wskazując odpowiednim służbom newralgiczne punkty na terenie danego samorządu. Obsługa komunikatora jest prosta i intuicyjna, wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, dostęp do mapy możliwy jest również przez banner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamieszczony na oficjalnej stronie Gminy Ścinawa: www.scinawa.pl/www.nowa.scinawa.pl/.

Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania, m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, nielegalne wysypiska śmieci. Policjanci, po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu.

Znaleźć, kliknąć i czekać
Obsługa komunikatora jest prosta i intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę KMZB: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html, po załadowaniu się strony wyświetli się mapa Polski. Dokładna, z numeracją budynków. Później należy kliknąć „plusik” w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy, np.: akty wandalizmu, grupowanie się małoletnich.
Po wprowadzeniu zgłoszenia policja ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie i podjąć działania prewencyjne. Każde, dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Kiedy jest weryfikowane zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Średnio w ciągu siedmiu dni policjanci, którzy dostaną do weryfikacji zgłoszenia, mają podjąć decyzję czy zagrożenie jest potwierdzone. Jeśli tak, zostaje naniesione na mapę. Od tego momentu policjanci mają czas od dwóch tygodni do miesiąca, aby wyeliminować zagrożenie. Te zgłoszenia pozwalają optymalnie dyslokować patrole.

Link do mapy dostępny również po kliknięciu na banner: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.