AktualnośćiGmina Ścinawa

Sanepid i państwowa straż pożarna pozytywnie o szkole na Królowej Jadwigi!

Od początku roku szkolnego 2020/2021 uczniowie z obwodu podległego Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Ścinawie, wrócili do jednej placówki i po zmianach organizacyjnych wszyscy kontynuują powszechny obowiązek nauki w wielosegmentowym budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 9. W ostatnich miesiącach obiekt został zmodernizowany i przygotowany do przyjęcia dzieci i młodzieży wszystkich klas od 1 do 8, otrzymał wymagane zgody i odbiory instytucji zewnętrznych, dzięki którym mogą się w nim odbywać zajęcia dydaktyczne.

– Zapewnienie bezpieczeństwa oraz zdrowych i higienicznych warunków do pracy, to priorytet dla wszystkich zarządzających oświatą. Oprócz przebudowy parteru i przeznaczeniu na cele edukacyjne ogromnych, niewykorzystywanych dotychczas przestrzeni, inwestycja skupiała się na podniesieniu jakości bezpieczeństwa w obiekcie przy ulicy Królowej Jadwigi. Szkoła wymagał poprawek, choćby w zakresie dostosowania jej do przepisów przeciwpożarowych: budowy ciągów ewakuacyjnych, w tym dodatkowej klatki schodowej w części przedszkolnej, montażu systemu oddymiania – wyjaśnia burmistrz Krystian Kosztyła.

Po samej modernizacji ścinawska podstawówka, z uwagi na swoją funkcję, uzyskała nie tylko wszelkie niezbędne odbiory budowlane, ale przeszła pozytywnie kontrole:
• Pracownik Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Lubinie z Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży wizytował wielosegmentowy budynek, specjalista w Protokole Kontroli nr 35/HDM/20 nie wniósł żadnych uwag, co do zastosowanych w obiekcie rozwiązań podczas jego modernizacji. Przypominamy, że część parteru, która była przebudowywana, została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, tam również zmodernizowane zostały toalety.

• Szczegółowych czynności kontrolno-rozpoznawczych dokonali również: kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej oraz technik z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie. Specjaliści nie stwierdzili: niezgodności wykonania z projektem budowlanym, niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi, niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.

Przy okazji odbioru wykonano próby szczelności instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania, sprawdzono oświetlenie: ogólne i awaryjne oraz działanie systemu oddymiania.

Ścinawscy uczniowie uczą się w bezpiecznej i przyjaznej szkole. – Warto uzupełnić, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie przeprowadziła kontrolę całej placówki edukacyjnej przy ulicy Królowej Jadwigi, z uwzględnieniem przebudowanej i zmodernizowanej części. Specjalistka z Sanepidu nie miała zastrzeżeń, co do wprowadzonych zmian i rozwiązań, nie wniosła w tym zakresie żadnych uwag do protokołu. Co więcej, za zabezpieczenie obiektu, w związku z pandemią COVID-19, ścinawska podstawówka otrzymała wysokie oceny. Kontrolując obiekt urzędnik przyznała, że nasza szkoła spełnia wszelkie wymogi i obostrzenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom: jest wietrzona, odpowiednio dezynfekowana, dobrze zaopatrzona w środki higieny, które są łatwo dostępne – uzupełnia szef gminy.

Dla zainteresowanych wszystkie wyżej wymienione protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Zastosowane rozwiązania wpływają na poprawę bezpieczeństwa: