AktualnośćiGmina Ścinawa

Wybrano zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP, zmiana komendanta

W minioną sobotę 23 października odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ścinawie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz zaproszeni goście. Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność, tj. lata 2016 – 2020, dokonano również wyboru zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, komisji rewizyjnej oraz delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Warto odnotować, że nowym komendantem gminnym został Piotr Łukasiewicz z OSP Tymowa, z funkcją pożegnał się natomiast Marek Barylak.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
• wiceprezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu – Grzegorz Obara;
• zastępca komendanta powiatowego PSP w Lubinie – st. bryg. Cezary Olbryś;
• dowódca JRG – bryg. Bogdan Ćwikliński;
• przewodniczący Komisji Gospodarki, Mienia i Bezpieczeństwa Publicznego, radny Rady Miejskiej w Ścinawie Mariusz Mostowski.

Skład wybranego zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ścinawie (kadencja 2021 – 2026) przedstawia się następująco:
• prezes zarządu – Stanisław Świerżewski;
• wiceprezes zarządu – Andrzej Nowak;
• komendant gminny – Piotr Łukasiewicz;
• sekretarz – Danuta Zarzycka;
• skarbnik – Paweł Świerżewski;
• członkowie: Aleksander Antkowiak i Marek Barylak.

Skład komisji rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:
• przewodniczący komisji – Mariusz Kras;
• sekretarz komisji – Andrzej Sajak,
• członek komisji – Mateusz Marko.

Do zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano następujących przedstawicieli:
• Stanisław Świerżewski;
• Piotr Łukasiewicz;
• Andrzej Nowak.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP zostali:
• Stanisław Świerżewski;
• Piotr Łukasiewicz;
• Andrzej Nowak,
• Jacek Ruszlewicz;
• Aleksander Antkowiak;
• Paweł Świerżewski;
• Krzysztof Nowak.

Przy okazji samych wyborów odznaczony został wieloletni prezes OSP Parszowice Ryszard Bednarek, który otrzymał medal honorowy im. Bolesława Chomicza, przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.