AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowe oblicze drogi Miłosna-Redlice (FOTO)

Firma COLAS Polska Sp. z o.o. z Paledzia wykonała gruntowny remont blisko 2,5-kilometrowego odcinka drogi nr 1237D pomiędzy Miłosną, a Redlicami. Zadanie, którego inwestorem był Powiat Lubiński, kosztowało blisko 1,5 mln złotych. 60 % sumy na jego realizację pokrył Fundusz Dróg Samorządowych, pozostałe środki wyłożył samorząd powiatu.

Przedmiotem opisywanego zadania były roboty budowlane polegające na generalnym remoncie drogi powiatowej, stanowiącej dojazd do miejscowości Redlice w Gminie Ścinawa. Przedsięwzięcie obejmowało odcinek około 2,5 km, począwszy od skrzyżowania z drogą krajową nr 36 we wsi Miłosna na terenie Gminy Lubin. Na kompleksową realizację składały się:
– ścinka poboczy,
– wycięcie i wykarczowanie krzewów w pasie drogowym,
– czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu,
– frezowanie nawierzchni bitumicznej,
– podbudowa z kruszywa łamanego,
– asfaltowa warstwa wiążącej nawierzchni ścieralnej.

W maju wykonawca wylewał masę bitumiczną, na czas pracy budowlańców droga była zamykana dla ruchu, a podróżujący w stronę Redlic korzystali w tych godzinach z wyznaczonego objazdu przez: Niemstów, Parszowice i Wielowieś.

– Zakończyło się kolejne drogowe zadanie, realizowane w ostatnich miesiącach przez Powiat Lubiński na terenie naszej gminy. Jezdnia, z której codziennie korzystają podróżujący między innymi z Redlic i Wielowsi, wymagała gruntownych napraw, o co apelowali mieszkańcy, uważam godnie reprezentowani przez radnego Edwarda Sitarskiego. Starostwo Powiatowe w Lubinie, formalny zarządca drogi, po konsultacji ze ścinawskimi samorządowcami, uznało zadanie za priorytetowe na rok 2020, pozyskało pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zabezpieczyło środki własne na ten cel. W połowie roku podróżujący mogą już korzystać z bezpiecznej i wygodnej drogi pomiędzy Miłosną a Redlicami – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

O inwestycjach realizowanych w bieżącym roku na drogach powiatowych pisaliśmy m.in. w artykule: Powiat realizuje inwestycje drogowe w gminie za 5 mln zł (FOTO).