AktualnośćiGmina Ścinawa

Po kanalizacji odtwarzane są również drogi gminne (FOTO)

Kilka miesięcy temu prace dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach rozpoczęły się także w Przychowej. Aktualnie, nie licząc Ścinawy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Lasowicach, roboty budowlane związane z tą największą gminną inwestycją, prowadzone są w aż 10 miejscowościach. W większości wsi przystąpiono już do prac dotyczących odtwarzania dróg, tak jest również w Przychowej, gdzie na jednym z gminnych odcinków układana jest na nowo kostka granitowa – odtworzenie jezdni w tej technologii realizowane jest zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków.

– Zdajemy sobie sprawę, że prowadzone w Przychowej oraz pozostałych miejscowościach roboty ziemne związane z budową kanalizacji, ze względu na swoją specyfikę, utrudniają przemieszczanie się mieszkańcom. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań i pilnujmy, żeby poszczególni wykonawcy realizowali swoje obowiązki w tym zakresie. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia związane z problemami komunikacyjnymi, jednak nie zawsze możliwe jest wprowadzenie udogodnień od ręki. Staramy się, aby jak najszybciej odtwarzać rozkopane wcześnie drogi i jak zawsze w takich przypadkach prosimy o cierpliwość, wszystkie te przedsięwzięcia gmina realizuje przecież z myślą o mieszkańcach – mówi Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.

Inwestycja w Przychowej obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem terenu, jezdni. Dodatkowo, podobnie jak w Buszkowicach, Dłużycach oraz Zaborowie zadaniem objęta jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 przebiegająca przez wieś.

O kanalizacji w Przychowej pisaliśmy wcześniej m.in. w artykule zatytułowanym „Kanalizacja- zaawansowane roboty w Dłużycach i Przychowej (FOTO)”.