AktualnośćiGmina Ścinawa

Rehabilitacja w CRR KRUS

Wychodząc naprzeciw pandemicznym priorytetom zdrowotnym, a także mając na uwadze liczne powikłania u osób po przebytej chorobie COVID-19, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uruchomiła nowy profil rehabilitacji właśnie dla tej grupy pacjentów. Rehabilitacja pocovidowa obywa się w trybie stacjonarnym, a turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Kwalifikacja pacjentów w ramach nowego profilu odbywa się w oddziałach regionalnych KRUS. Wymogiem skorzystania z tej formy pomocy jest udokumentowana choroba COVID-19, a rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania . Przeprowadzany program rehabilitacyjny ma charakter ogólnoustrojowy, a rodzaj i liczba zabiegów określana jest dla każdego pacjenta indywidualnie przez lekarza w Centrum. Skierowanie rolnika na rehabilitację leczniczą można uzyskać:
• Na podstawie wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawionego przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, takich jak RTG lub TK płuc, USG narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulogram – diagnostyka oczywiście dobierana jest indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku). Wypełniony wniosek rolnik może złożyć osobiście lub wysłać pocztą do jednostki organizacyjnej KRUS. Wniosek jest ważny przez 6 miesięcy.
• Na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenia komisji lekarskiej Kasy, wydanego w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierającego wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.

Przy wszczęciu nowego postępowania orzeczniczego lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska wskazuje potrzebę rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19. W przypadku osób, które mają już wydane takie orzeczenie, a przebyły COVID-19, należy złożyć do Kasy również wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

Wśród wskazań medycznych do rehabilitacji znajdują m.in.:
• przebyte covidowe śródmiąższowe zapalenie płuc w okresie wydolności oddechowej;
• przebyta choroba Covid-19 u osoby z: astmą oskrzelową kontrolowaną, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – stopień 1 (postać łagodna), rozstrzeniami oskrzeli bez obfitej wydzieliny i towarzyszącym zapaleniem w okresie wydolności oddechowej;
• sarkoidoza w I i II okresie.

Opracowała: Alicja Fic – specjalista KRUS PT Polkowice