AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowe urządzenia na oczyszczalni w trybie rozruchu (FOTO)

Firma Hydro-Marko z Jarocina, która modernizuje ścinawską oczyszczalnię ścieków, uruchomiła już w trybie tzw. rozruchu obiekty związane z przeróbką osadów, tj.: zagęszczacz grawitacyjny, pompownię osadu, zbiornik stabilizacji tlenowej oraz prasę na osad. Jednocześnie wykonawca kontynuuje prace dotyczące przebudowy starych reaktorów biologicznych, rozpoczął również montaż konstrukcji pod ostatni z obiektów, czyli halę do składowania osadu.

Wcześniej, w ramach umowy zwartej ze ścinawskim samorządem, firma z Jarocina postawiła i wyposażyła wiatę sitopiaskownika oraz budynek dmuchaw. Spięte zostały poszczególne sieci i przygotowane rurociągi pomiędzy obiektami. W miejscach, gdzie zakończono już prace budowlane, teren został zrewitalizowany i obsiany trawą. Zrealizowano również cześć dróg i chodników w ramach całego układu komunikacyjnego. Wykonawca planuje w październiku uruchomić modernizowany obecnie reaktor i przystąpić do przebudowy drugiego z obiektów, który obecnie obsługuje oczyszczalnię.

Przypominamy, że kwota podpisanego z wykonawcą kontraktu na modernizację oczyszczalni ścieków wynosi 19.197.840,00 zł brutto. Przedmiotowa inwestycja ma zakończyć się pod koniec br. i jest częścią większego przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy, modernizacji i remontu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i wodnej w gminie, na które ścinawski samorząd pozyskał rekordową dotację unijną na poziomie blisko 60 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.