AktualnośćiGmina Ścinawa

Podpisano umowy z wykonawcą kanalizacji w Dziewinie i Dłużycach!

Gmina Ścinawa podpisała kolejne umowy na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”. Zwarte kontrakty dotyczącą części II i III, odpowiednio Dziewina i Dłużyc. Prace na zlecenie ścinawskiego samorządu realizowało będzie konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o. o. z Wrocławia, a partnerem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sitkowski Piotr Sitkowski z Legnicy. Podpisane dzisiaj umowy opiewają łącznie na kwotę ponad 15 mln zł!

Dla części I zadania, która swoim zakresem obejmuje Buszkowice oraz Przychową, w połowie grudnia minionego roku wybrano również wykonawcę, jest nim konsorcjum firm, któremu przewodzi Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o. z Milicza, a partner to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INKADRO Sp. z o.o. z Rabczyna. Po pozytywnym zakończeniu obligatoryjnej kontroli postępowania przetargowego, którą aktualnie w zakresie części I przeprowadza Urząd Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy na kanalizację ww. miejscowości.

Część II – Dziewin: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni, a także z nasadzeniami zgodnymi z decyzją zezwalającą na wycinkę. Według podpisanego dzisiaj kontraktu roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 30.06.2022r. Kwota umowy brutto wynosi: 6.960.436,00 zł.

Część III – Dłużyce: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni, a także z nasadzeniami zgodnymi z decyzją zezwalającą na wycinkę. Roboty obejmują również przebudowę drogi wojewódzkiej nr 292 w obrębie wsi, ścinawski samorząd występuje tu jako inwestor zastępczy na mocy porozumienia. Według podpisanego dzisiaj kontraktu roboty powinny zostać ukończone w terminie do dnia 31.12.2021r. Kwota umowy brutto wynosi: 8.129.439,00 zł.

Wykonawca poinformował, że prace budowlane w Dłużycach rozpoczną się w marcu, z kolei inwestycja w Dziewinie ruszy najprawdopodobniej w czerwcu br.

Postępowanie przetargowe dotyczące opisywanego zadania dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy pod adresem: http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=3761&idmp=4&r=r.

Na początku listopada minionego roku, w artykule zatytułowanym „Pierwsze umowy podpisane, rusza wielka inwestycja!”, informowaliśmy o podpisaniu kontraktów z wykonawcami kanalizacji dla pierwszej grupy wsi.

Prace w terenie ruszyły w grudniu, o czym można było przeczytać w artykule „Takiego zakresu inwestycji jeszcze nie było- ruszyła kanalizacja!”.

Poniżej plan gminy Ścinawa z aktualnymi informacjami dotyczącymi kanalizowania obszarów wiejskich i realizacji kompleksowego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na który ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.