AktualnośćiGmina Ścinawa

Wymieniają sieć wodociągową w mieście (FOTO)

Dzięki środkom, które ścinawski samorząd pozyskał w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład, Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy wymienia obecnie sieć wodociągową w Ścinawie, aktualnie roboty trwają w obrębie ulicy Przyjaciół Żołnierza oraz Placu Zjednoczenia. Kontrakt na realizację zadania opiewa na kwotę 6,2 mln zł brutto, zgodnie z umową prace wraz z odtworzeniem nawierzchni potrwają najpóźniej do sierpnia przyszłego roku. Łącznie wymienionych zostanie ponad 5 kilometrów starych rur.

– Wymieniliśmy już sieć główną w obrębie ulicy Przyjaciół Żołnierza, przygotowujemy ją teraz do dezynfekcji. Rozpoczęliśmy wymianę odcinka wodociągu zamieszczonego w Placu Zjednoczenia od skrzyżowania z Przyjaciół Żołnierza w kierunku ulicy Polnej. W październiku nasze prace będziemy kontynuowali na kolejnych fragmentach, od skrzyżowania na Placu Zjednoczenia w obu kierunkach, Lipową do ulicy Władysława Jagiełły oraz do Wołowskiej – zapowiada Jan Pankiewicz z firmy INSTALBUD.

W związku z pracami ziemnymi należy liczyć się z drobnymi utrudnieniami komunikacyjnymi, wykonawca deklaruje jednak, że ruch w obrębie prowadzonych robót zostanie utrzymany, a odbywał się będzie jednym pasem.

Należy przypomnieć, że pod koniec roku 2021 Gmina Ścinawa pozyskała rządową dotację na poziomie ponad 8,5 mln zł na modernizację wodociągów. W sierpniu br. lokalny samorząd podpisał umowę z Zakładem Robót Instalacyjnych INSTALBUD J. Pankiewicz L. Lewicki spółka jawna z Legnicy na wymianę najstarszej, we fragmentach wybudowanej jeszcze przed II wojną światową i mocno wyeksploatowanej, sieci wodociągowej w mieście, o czym pisaliśmy w artykule „Umowa na wymianę sieci wodociągowej podpisana (FOTO)”.

Za pozyskane z Polskiego Ładu pieniądze gmina przebuduje również ścinawską stację uzdatniania wody, a także przeprowadzi adaptację niewykorzystywanej hydroforni w Wielowsi na potrzeby eliminacji azotanów i azotynów, co umożliwi podawanie z tego ujęcia wody do sieci. Ponadto ścinawski samorząd przeprowadzi renowację trzech studni głębinowych polegającą na oczyszczeniu i odkolmatowaniu złoża oraz wymianie urządzeń. Na wszystkie wymienione wyżej zakresy związane z modernizacją wodociągów zawarto już umowy z poszczególnymi wykonawcami. O podejmowanych pracach będziemy na bieżąco informować.