AktualnośćiGmina Ścinawa

Fundacja „Przystań” w Ścinawie zakończyła projekt

W ramach projektu grantowego finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja „Przystań” w Ścinawie w okresie od 22.09.2020 r. do 30.12.2020 r. realizowała zadanie publiczne pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Przyznany grant przeznaczony był na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami
niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej w czasie pandemii COVID-19.
Dzięki otrzymanemu wsparciu zostały zakupione: stacje do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni, jednorazowe maseczki, rękawice, fartuchy, czepki, ochraniacze na buty oraz przyłbice.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a przyznana kwota wyniosła 11 340,00 zł.

– Dzięki pozyskaniu grantu Warsztat Terapii Zajęciowej „Uśmiech” zapewnił środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników. Obecnie, w stanie pandemii, nasza fundacja wydatkuje miesięcznie ok. 7-8 tys. złotych na zakup niezbędnych środków zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19 dla swoich podopiecznych: mieszkańców Domu Seniora „Przystań”, uczestników WTZ „Uśmiech” oraz pracowników Fundacji. Pozyskanie i wykorzystanie grantu w wysokości 11.340,00 zł mocno wsparło nasz budżet – informuje Dorota Giżewska prezes Fundacji Przystań w Ścinawie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA