Urząd Miasta i Gminy

Invest in Ścinawa

 1. O Ścinawie
 2. Dlaczego warto zainwestować w Ścinawie
 3. Wsparcie dla inwestora
 4. Oferta lokalizacyjna
 5. Kontakt dla inwestora

 

 

O Ścinawie

Ścinawa leży w północnej części województwa dolnośląskiego w powiecie lubińskim nad Odrą i Zimnicą. Miasto leży w dolinie Odry, na terenie równinnym, na skraju Wysoczyzny Lubińskiej oraz Obniżenia Ścinawskiego.

Transport

Przez Ścinawę przebiegają: droga krajowa nr 36 Lubin – Rawicz – Krotoszyn – Ostrów Wielkopolski; droga wojewódzka nr 292 Nowa Sól – Ścinawa – Lisowice; droga wojewódzka nr 340 Oleśnica – Ścinawa; droga wojewódzka nr 372 Ścinawa – Prochowice.

Ścinawa leży w odległości 15 km od drogi ekspresowej S3 (Lubawka-Świnoujście) oraz ok 40 km od autostrady A4  (należy do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego).

W mieście istnieje stacja kolejowa, będąca częścią linii kolejowej nr 273, łączącej Wrocław ze Szczecinem.


Dane demograficzne

Na koniec roku 2021 gmina Ścinawa liczyła 9289 mieszkańców stałych.


Turystyka i promocja ekologii

Gmina Ścinawa leży na obszarze Natura 2000 – w Karinie Łęgów Odrzańskich, na którym występują zwierzęta chronione: 2 gatunki płazów, 6 gatunków ssaków, 9 gatunków bezkręgowców i 5 gatunków ryb, a także 35 gatunków ptaków, w tym największe w Środkowej Europie populacje dzięcioła średniego i łabędzia krzykliwego. Liczba gatunków chronionych na podstawie różnych konwencji:

43 gatunki wymienione w polskich Czerwonych Księgach roślin i zwierząt;

39 rzadkich gatunków zwierząt chronionych na mocy konwencji międzynarodowych;

34 gatunki roślin i zwierząt objętych w Polsce ochroną gatunkową;

19 innych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt;

13 gatunków zwierząt znajdujących się w Załączniku II 92/43/EEC.

Ścinawa stawia na ekologię, gmina promuje niskoemisyjne źródła ogrzewania. W celu edukowania mieszkańców powstał Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, w którym prowadzone są zajęcia i promowane postawy z zakresu ekologii, zdrowych nawyków i ziołolecznictwa. W perspektywie powstanie port pasażerski, gmina zakupiła już pasażerski statek, na którym prowadzone będą zajęcia edukacyjne i obserwacje nadodrzańskiej flory i fauny. Rozbudowa infrastruktury ma na celu promocję turystyki w regionie i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry.

 

Dlaczego warto zainwestować w Ścinawie?

Strefa Aktywności Gospodarczej w Ścinawie to unikatowy projekt. Obszar obejmuje ok. 17 hektarów, teren zostanie podzielony według zapotrzebowania przyszłych inwestorów. Lokalizacja SAG jest wyjątkowo atrakcyjna, nie tylko z uwagi na bliskość drogi krajowej, ale także dzięki wyremontowanej w ubiegłym roku bocznicy, zarządzanej przez PKP PLK, bezpośrednio połączonej z linią kolejową nr 273 (Wrocław Główny-Szczecin Główny), która jest jednym z ważniejszych szlaków towarowych Polski.

Inwestycja robi spore wrażenie, cały teren został ogrodzony, oświetlony, wybudowane zostały sieci. Ścinawska. Na potencjalnych inwestorów czekają działki, przygotowane, by prowadzić na nich szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów i negocjacji. Pierwsi zainteresowani inwestowaniem w naszym mieście, mogą liczyć na preferencyjne warunki.

 

Wsparcie dla inwestora

ULGI I ZACHĘTY

 • POZIOM LOKALNY

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakość obsługi inwestora w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa utworzono Punkt Obsługi Inwestora. Wykwalifikowana kadra służy wsparciem i opieką.

Pracownik Punktu Obsługi Inwestora:

 • asystuje inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji;
 • udzieli wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • zapewni opiekę proinwestycyjną dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

 

 • POZIOM REGIONALNY

Centrum Obsługi Inwestora DAWG

Funkcję certyfikowanego regionalnego partnera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA (PAIH) na Dolnym Śląsku pełni Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.  Status ten narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Personel COI działa według standardów określonych przez PAIH, został przeszkolony w Agencji i ma zapewnioną stałą pomoc merytoryczną jej pracowników. Każda z jednostek obejmuje zasięgiem działania teren województwa, w którym ma swoją siedzibę i stanowi źródło aktualnych danych o gospodarce województwa. COI posiada też bazy kontaktów z samorządami lokalnymi oraz instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa.

Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z PAIH przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów. którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.

https://dawg.pl/inwestor/

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w roku 1997 i obejmuje swoim zasięgiem tereny 174 gmin zlokalizowanych w 3 województwach południowo – zachodniej Polski (województwo dolnośląskie, opolskie i wielkopolskie). Dzięki inwestycjom światowych gigantów jak Toyota, Mercedes, Volkswagen czy Umicore, w południowo-zachodniej Polsce rozwija się nie tylko branża motoryzacyjna, ale również gałęzie pokrewne jak obróbka metali i tworzyw sztucznych czy usługi logistyczne i magazynowe dla tego sektora. Blisko 50% firm działających w WSSE to przedstawiciele małego i średniego biznesu. W strefie zainwestowały również mikroprzedsiębiorstwa. WSSE „INVEST-PARK” wyróżniono również za dynamikę rozwoju firm, które ulokowały w niej swoje zakłady. Uznanie zyskał przede wszystkim kolejny projekt Toyota Motor Manufacturing Poland. Dzięki inwestycjom japońskiego koncernu Polska stała się drugim, poza Azją, centrum produkującym nowoczesne napędy hybrydowe. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” jest szczególnie polecana na lokowanie inwestycji w Europie i doceniana za jakość i kompleksowość obsługi przedsiębiorców.

Atuty i sukcesy SSE:

 • ulga w podatku dochodowym do 55% kosztów inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników,
 • atrakcyjne grunty inwestycyjne w południowo-zachodniej Polsce,
 • strategiczne położenie w Europie Środkowej,
 • 66% populacji w wieku produkcyjnym (wyspecjalizowani pracownicy, ośrodki akademickie),
 • możliwość wynajmu już istniejących nieruchomości (hale oraz powierzchnie biurowe),
 • wsparcie spółki WSSE „INVEST-PARK” na etapie realizacji inwestycji oraz podczas prowadzenia działalności,
 • grupa zakupowa obniżająca koszty opłat za media,
 • klub tematyczne dla pracowników firm strefowych: HR, Księgowy, Strefa Eksportera (spotkania z ekspertami, webinaria),
 • program współpracy branżowych szkół z przedsiębiorcami – Klaster Edukacyjny „INVEST in EDU”,
 • klastry branżowe.

Wyniki i wyróżnienia:

 • Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez wszystkie firmy działające w Strefie: ok. 33 mld zł
 • Łączne zatrudnienie na terenie Strefy: ok. 65 tys. pracowników
 • Sektory wiodące: motoryzacja, spożywcza, opakowaniowa, AGD
 • WSSE „INVEST-PARK” została wyróżniona w rankingu fDi Magazine „Global Free Zones of the Year”. Strefa uznana została za najlepsze miejsce dla inwestycji branży motoryzacyjnej.
 • Pod koniec 2019 r. otrzymała nagrodę Perły Polskiej Gospodarki w kategorii Perła Innowacji.

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/sse/walbrzych

 • POZIOM KRAJOWY

Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

PAIiH pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.

https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/Polska_Strefa_Inwestycji

Kontakt do PAIH
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
Kontakt PAIH24: paih24@paih.gov.pl

Sekretariat Zarządu: +48 22 334 99 05

Regulacje prawne

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem:

https://www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy

 

Oferta lokalizacyjna

Niniejsza potencjalna oferta inwestycyjna nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego i jest informacją o nieruchomościach Gminy Ścinawa, które mogą być przeznaczone do zbycia. Sprzedaż terenów odbywa się na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami w formie publicznego

Ścinawa, działki: 208/1, 208/2, 208/3, 208/4 , 208/5.

 

Kontakt dla inwestora

Punkt Obsługi Inwestora

Zygmunt Kogut

zkogut@scinawa.pl
(+48) 76/ 74 00 214

Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa

Tel. (+48) 76 740 02 00
Fax.(+48) 76 740 02 01

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30