Aktualnośći

Szkoła na Królowej Jadwigi gotowa na klasy 1-8

Dobiegły końca wakacje, zakończyła się także przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie przy ulicy Królowej Jadwigi.

Oprócz adaptacji parteru dwóch segmentów oraz łącznika, gdzie z wyższych kondygnacji, dla lepszej organizacji pracy i wygody uczniów, przeniesiono m.in. świetlicę oraz bibliotekę, dostosowano także do wymogów ochrony przeciwpożarowej przedszkole – tam powstała dodatkowa klatka schodowa. W objętej przedsięwzięciem części szkoły swoje miejsce znalazły również sale specjalistyczne, np. do nauki plastyki, czy muzyki. Zadanie realizował Zakład Ogólnobudowlany „OLMAX” z Wołowa.

Ponadto w ramach inwestycji zmodernizowano wysłużone toalety w obrębie parteru segmentów B i C, powiększono okna frontu budynku do wysokości w świetle 125 cm oraz przystosowywano do potrzeb osób niepełnosprawnych przebudowywaną część. Dodatkowo w przedszkolu, by spełnić obowiązujące przepisy przeciwpożarowe i poprawić bezpieczeństwo maluchów, dostosowano do wymogów istniejącą klatkę schodową oraz wybudowano nową, stanowiącą alternatywną drogę ewakuacyjną. Wydzielono również strefy pożarowe, wszystko wg ścisłych wytycznych strażaków z PSP w Lubinie, które czekały już od kilku lat na realizację.

-Dzięki przeprowadzonym pracom w wielosegmentowym obiekcie przy Królowej Jadwigi oraz zaadoptowaniu olbrzymich, niewykorzystywanych wcześniej na zajęcia lekcyjne przestrzeni, w których znajdowały się dotychczas szatniowe szafki, niemalże cały proces edukacji podstawowej, począwszy od nauczania początkowego, aż do ostatniej, 8 klasy, będzie mógł przebiegać pod jednym adresem, czyli w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie. To z pewnością zarządzającym i nauczycielom ułatwi organizację i prowadzenie zajęć – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Wiem, że ta zmiana budzi sprzeciw niektórych pedagogów ze zlikwidowanego decyzją rządu byłego gimnazjum, którzy nie mogą tego zaakceptować i wywołują niepokój, jednak chciałbym wszystkim przypomnieć, że gdyby nie nasze wyprzedzające działania, związane z utworzeniem zespołu i tak naprawdę ochroną etatów nauczycielskich, wszyscy po wygaszeniu gimnazjum, nie z winy samorządu po prostu straciliby pracę. Szkoła to przede wszystkim ludzie, pracownicy i uczniowie, a tych drugich z uwagi na demografię jest niestety w naszej gminie coraz mniej. Tym bardziej dziwi brak zrozumienia niektórych i tak naprawdę patrzenie na wszystko tylko przez pryzmat własnych interesów – puentuje burmistrz.

Wcześniej o przedsięwzięciu pisaliśmy w artykule: Rusza przebudowa szkoły i przedszkola.