AktualnośćiGmina Ścinawa

Powiat złożył wnioski o dotacje na drogi w gminie Ścinawa! (FOTO, MAPY Z ODCINKAMI)

Zakończył się tegoroczny nabór w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wnioski o dotacje można było składać do połowy sierpnia. Powiat Lubiński, po konsultacjach z naszym samorządem, stara się o środki na remonty zarządzanych przez siebie dróg, kontynuując jednocześnie systematycznie realizowane inwestycje w tym zakresie, na terenie gminy Ścinawa. Z trzech możliwych do złożenia wniosków, dwa dotyczą „powiatówek” na naszym obszarze. Pierwszy odnosi się do planowanego remontu ponad 9-kilometrowego odcinka drogi nr 1237D relacji Redlice – Ścinawa, obejmującego jednocześnie 3 wsie (Wielowieś, Parszowice i Sitno), dla których ścinawski samorząd wyłonił już wykonawców kanalizacji. Drugi wniosek dotyczy blisko 1,5-kilometrowego odcinka „powiatówki” nr 1222D w obszarze zabudowanym we wsi Ręszów – miejscowości, dla której także wybrano już firmę do budowy sieci sanitarnej.

W tegorocznej edycji rządowego programu ustalono limit, każdy samorząd mógł złożyć do wojewody maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na Dolnym Śląsku do rozdysponowania na inwestycje drogowe planowane w przyszłym roku jest prawie 129,5 mln zł, jednak w porównaniu do innych województw nie jest to wcale tak dużo. Powiat lubiński dzięki wsparciu z funduszu chce zrealizować remonty o wartości w sumie 19 mln zł, z czego 80% ma pochodzić właśnie z rządowego programu. Wnioski złożone przez starostwo dotyczą wspomnianych wyżej odcinków Redlice – Ścinawa oraz w Ręszowie, a także drogi w Raszówce w gminie Lubin.


Z kolei ścinawski samorząd stara się o wsparcie na drogi gminne w miejscowościach, gdzie za chwilę budowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej. Złożone kilka dni temu wnioski w ramach tegorocznego naboru do Funduszu Dróg Samorządowych dotyczą: Dziesławia, Przychowej i Krzyżowej. Więcej informacji podamy już wkrótce.

Dodatkowo w tym roku powiat planuje rozpoczęcie remontu drogi nr 1211D pomiędzy Dziesławiem a Olszanami, jest to docinek około 2 km. Inwestycja, o wsparcie której wnioskowało w minionym roku lubińskie starostwo, niedawno z listy rezerwowej trafiła na listę główną z 80% dofinansowaniem. Samorządy Ścinawy i Rudnej, które łączy odcinek, zadeklarowały partycypowanie w kosztach inwestycji.

Zarząd powiatu dostrzega potrzebę remontów dróg na terenie gminy Ścinawa, wiele wskazuje na to, że w nieodległej przyszłości doczekamy się również prac na odcinkach: w Chełmku Wołowskim (od torów kolejowych przy Tymowej w stronę Dziesławia – około 200 metrów), oraz na drodze pomiędzy Tymową, a Dębcem (około 600 metrów).


– Starosta Adam Myrda dostrzega potrzeby remontów i przebudów dróg powiatowych, regularnie konsultuje z nami– samorządowcami podejmowane działania. Mnie, w tych czasami trudnych rozmowach, bo wiadomo, że chcielibyśmy dla naszej gminy jak najszerszych prac, wspomaga radna powiatowa ze Ścinawy i jednocześnie zastępca przewodniczącej Rady Powiatu Lubińskiego pani Dominika Chomont-Parzyńska. Uważam, że wspólnymi siłami udaje się nam sporo osiągnąć, o czym świadczą realizowane systematycznie inwestycje drogowe na naszym terenie oraz składane przez powiat wnioski, bo mimo ograniczeń w większości dotyczą one gminy Ścinawa – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku zrealizowano już prace na odcinkach o łącznej długości około 5 kilometrów, tj. na fragmentach „powiatówek”:
• nr 1028D – od świetlicy wiejskiej do budynków wielorodzinnych po byłym PGR w miejscowości Tymowa (ponad 1 km),
• nr 1238D – od skrzyżowania z drogą wojewódzką do początku wsi Dziewin (blisko 1,5 kilometra),
• nr 1237D – pomiędzy Miłosną, a Redlicami (około 2,5 kilometra).
Wartość wykonanych robót wyniosła w sumie prawie 5 mln złotych.