AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozbudowują sieć gazową w Ścinawie! (MAPY, PROJEKTY)

Niebawem, bo w trakcie rozpoczętej niedawno rewitalizacji centrum Ścinawy, firma G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. przystąpi do kolejnego etapu prac związanych z rozbudową sieci dystrybucyjnej gazu na terenie miasta. Warto zaznaczyć, że wszelkie koszty związane z inwestycją ponosi dostawca paliwa! Wszystkich zainteresowanych przyłączaniem się do sieci gazu ziemnego zachęcamy do kontaktu z doradcą technicznym firmy G.EN. GAZ ENERGIA – Piotrem Jakubowiczem, tel.: 663-878-728.

– Firma dostarczająca gaz ziemny do odbiorców w Ścinawie otrzymała już pozwolenie na rozbudowę sieci w rynku, prace będą prowadzone w trakcie rewitalizacji centrum miasta i mają być sfinalizowane przed położeniem nowych nawierzchni ulic i chodników. Od inwestora wiemy też, że przygotowywana jest dokumentacja projektowa na kolejne dwa etapy sieci dystrybucyjnej, G.EN. GAZ ENERGIA planuje, że prace budowlane w tym zakresie ruszą w II kwartale przyszłego roku, a całe przedsięwzięcie w Ścinawie ma zakończyć się na koniec 2021 roku – mówi Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w miejscowym magistracie.

Gaz, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zostanie również zaoferowany mieszkańcom obszarów wiejskich, w pierwszej kolejności zlokalizowanych w pobliżu gazociągu dosyłowego, który wybudowany został z zaangażowaniem finansowym ścinawskiego samorządu, w ramach partnerstwa ze spółką G.EN. GAZ ENERGIA. Wstępne deklaracje zebrane zostały już w Ręszowie, a niebawem prowadzone będą konsultacje m.in. w: Wielowsi, Parszowicach oraz Sitnie. W rozeznanie potrzeb w tym zakresie zaangażowali się radni: Zbigniew Kras oraz Edward Sitarski, których wspierają sołtysi.

Dzięki dotychczasowym działaniom sieć dystrybucyjna gazu ziemnego w samej Ścinawie wybudowana jest już w obrębach ulic:
1. Legnickiej,
2. Wita Stwosza,
3. Spacerowej,
4. Lubińskiej od nr 13 do 24,
5. Ogrodowej,
6. Akacjowej,
7. Topolowej,
8. Cisowej,
9. Klonowej,
10. Hożej,
11. Różanej,
12. Kilińskiego,
13. Słowackiego,
14. Reymonta,
16. Kościuszki od nr 5 do 39a,
17. Władysława Jagiełły,
18. Królowej Jadwigi od nr 1 do 14,
19. Lipowej od 1 do 10,
20. Paderewskiego od 1 do 8,
21. Chopina od nr 1 do 12.

Mapa wykonanej dotychczas sieci (po kliknięciu możliwe powiększenie):

Od sierpnia ubiegłego roku pierwsi odbiorcy w Ścinawie korzystają z gazowego paliwa, a klienci, którzy chcieliby podpisać umowy przyłączeniowe lub zasięgnąć szczegółowych informacji na temat podłączenia do sieci, mogą się kontaktować z doradcą technicznym firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. – Piotrem Jakubowiczem, tel.: 663-878-728. Pierwszym publicznym odbiorcom gazu ziemnego jest Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki w Ścinawie, który od września 2019 roku, do ogrzania swojej siedziby przy ulicy Władysława Jagiełły, używa tego właśnie medium. Jaki informuje dyrektor placówki Ewa Burs na odłączeniu od przestarzałej węglowej kotłowni osiedlowej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy ośrodek zdrowia zaoszczędził już kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Ścinawski samorząd konsekwentnie zachęca właścicieli nieruchomości w obrębie sieci do zmiany źródeł ogrzewania domów właśnie na gazowe. Gmina wspiera takie inwestycje pokaźnymi dotacjami, dzięki wcześniej pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, o czym informowaliśmy w artykułach: Do gminy po dotację na wymianę starego pieca – dzisiaj startuje konkurs! oraz Dodatkowe dwa tygodnie na złożenie wniosku o dofinansowanie na wymianę pieców. Jednocześnie przypominamy, że w przyszłym roku zorganizowany zostanie kolejny nabór w tym zakresie.

– Dzięki wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne poprawiamy jakość powietrza w naszej gminie. Samorząd stawia na ekologię, a jednym z działań jest właśnie finansowe wspieranie prywatnych właścicieli nieruchomości w zakupie innych niż węglowe źródeł ciepła. Kolejnym działaniem jest instalacja pyłomierza, niebawem wszyscy internauci będą mieć dostęp do raportów o jakości powietrza w ścinawskim rynku, gdzie niedawno, na stałe zainstalowaliśmy urządzenie pomiarowe – zapowiada burmistrz Krystian Kosztyła.

Poniżej mapa uwzględniająca kolejne etapy rozbudowy sieci gazyfikacyjnej na terenie Ścinawy (po kliknięciu możliwe powiększenie):

 

Informacji o dokładnym przebiegu projektowanych na zlecenie spółki G.EN. GAZ ENERGIA sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego udziela – Marcin Pilecki z firmy „Promar”, która odpowiedzialna jest za dokumentację i uzyskanie pozwolenia na jej rozbudowę, tel.: 502 244 892.

Mapa uwzględniająca wszelkie wybudowane i istniejące sieci na terenie Ścinawy dostępna jest na ministerialnym portalu geoportal.gov.pl: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html (w celu dokładnej analizy sieci w obrębie miasta należy przybliżyć mapę właśnie na Ścinawę i interesujący nas obszar miasta).